Syn.: Polygala serpyllacea Weihe, Polygala depresa Wenderoth
Čeleď: Polygalaceae Hoffmanns. et Link – vítodovité

Polygala serpyllifolia

Rozšíření: Rostlina obývá západní Evropu s výskytem od Azorských a Britských ostrovů, Dánska a severních Pyrenejí, východní hranicí rozšíření tvoří přibližně Krušné hory. Na našem území je výskyt soustředěn do oblasti jihozápadních Krušných hor a Halštrovské vrchoviny. Izolované populace jsou známy u nás ve Žďárských vrších (zaniklý výskyt) a u Českých Budějovic (zřejmě novodobý původ), v Evropě v Chorvatsku.

Ekologie: Rostlina roste na vlhčích loukách, oligotrofních trávnících a travnatých okrajích cest, vřesovištích, půdy jsou chudé, někdy mohou být zrašelinělé. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalý drobný vítod s poléhavou a větvenou lodyhou, listy ve spodní části vstřícnými a tvaru eliptického, horní listy střídavé tvaru podlouhle kopinatého. Květenství je chudé, obvykle s 3-7 světle modrými květy, křídla jsou podlouhle kopinatá, namodralá až bělavá.

Ohrožení a ochrana: Vítod douškolistý patří mezi silně ohrožené rostliny naší květeny (C2b), v kategorii kriticky ohrožených je chráněn podle zákona (§1).

Polygala serpyllifoliaPolygala serpyllifolia

Fotografováno ve dnech 25. 6. a 5. 7. 2004 (Česko, Čechy, Krušné hory, Přebuz).