Syn.: Potentilla breviscapa Vest, Potentilla micrantha subsp. breviscapa (Vest) Gams
Čeľaď: Rosaceae – růžovité / ružovité

Potentilla micrantha

Rozšírenie: Druh s európskym ťažiskom výskytu, jeho areál sa rozprestiera v južnej a strednej Európe – vyskytuje sa vo Francúzsku, Švajčiarsku, na sever po stredné Nemecko, južnú Moravu a Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Smerom na juh výskyt zasahuje až do severnej Afriky, na Blízky východ, odkiaľ pokračuje cez Malú Áziu, oblasť Kaukazu na východ po Irán.
V Českej republike sa vyskytuje iba na niekoľkých lokalitách v Bílých Karpatoch, na Slovensku je dlhšie známy z dvoch lokalít – v Kováčovské kopce (tu na viacerých miestach) a vo Fiľakovskej hornatine na kóte Ragač. Nedávno bol druh nájdený v okolí Bratislavy. Udávaný je aj zo Strážovských vrchov a Považského Inovca, výskyty nie sú potvrdené.

Ekológia: Rastie na polozatienených miestach, v krovinách, na lesných okrajoch a popri lesných cestách, na okrajoch mezofilných lúk v nížinách až pahorkatinách. Vyžaduje suché, výhrevné, zásadité, často vápenaté a výživné, kamenité aj hlinité pôdy. Kvitne veľmi zavčasu, od marca do apríla.

Potentilla micrantha

Opis: Trváca rastlina s krátkym, rozkonáreným a viachlavým podzemkom, vysoká 5–20 cm. Byle husto páperisté, nežliazkaté s odstávajúcimi dlhými chlpmi. Listy 3-početné, lístky 10–50 mm dlhé, obrátene vajcovité, pílkovité, na líci páperisté, zelené, na rube sivo hodvábne plstnaté. Vrcholíky 1–2(–3) kveté, lístky kališteka aj kalicha vajcovito kopijovité, rovnako dlhé, kalich vnútri červenkastý, lupienky dlhé 3–5 mm, biele alebo zriedkavo ružové, ± také dlhé ako kalich. Plod je nažka.

Ohrozenie a ochrana: Nepatrí medzi veľmi ohrozené druhy, ohrozenie predstavuje priama likvidácia lokalít zalesnením, alebo priamo zničením. Rastlina je veľmi nenápadná a laikovi úplne unikne pozornosti kvôli značnej podobnosti s druhmi rodu Fragaria. Okrem celkovej vzácnosti niektoré populácie sú málopočetné, čo zvyšuje ohrozenie druhu. V ČR je nátržník drobnokvetý zaradený medzi silne ohrozené (C2r), zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku patrí medzi ohrozené (EN) druhy, je zákonom chránený (§).

Poznámka: Veľmi nenápadná, skoro na jar kvitnúca rastlina, v našich krajinách na hranici areálu.

Potentilla micrantha
Potentilla micranthaPotentilla micrantha

Foto: 19. 4. 2008 (Slovensko, Kováčovské kopce).