Syn.: Argentina rubra Lam., Fragaria palustris (L.) Crantz, Pancovia palustris Nieuwl., Potentilla comarum Nestl., Potentilla palustris (L.) Scop.
Česká jména: zábělník bahní (Presl 1819, Opiz 1852), zábělník bahenní (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989), mochna bahenní (Kubát 2002)
Čeleď: Rosaceae – růžovité

Potentilla palustris

Rozšíření: Velmi rozsáhlý areál se táhne celou boreální zónou v Evropě, Asii i v Severní Americe, okrajově zasahuje až do Arktidy. Na jih vyznívá v horských oblastech severního Španělska, střední Itálie a v Bulharsku, taky v severním Turecku a na Kavkaze, na východě Asie ještě na ostrově Honšú. V Severní Americe dosahuje na jih až do severní Kalifornie, Colorada, Illinois a New Jersey. V ČR je typickým druhem středních a vyšších poloh, téměř chybí na jihovýchodě a východě území. Na Slovensku provází zejména vnitrokarpatské kotliny.

Ekologie: Roste především na rašelinných stanovištích, na mokrých ostřicových loukách, při krajích rybníků a někdy i v olšinách. Obecně roste v bažinách a rašelinách. Kvete od června do července.

Popis: Statná bylina, až 100 cm vysoká, s dřevnatým oddenkem. Lodyha je rezavě hnědá, vystoupavá, ve spodní části poléhavá, výběžkatá, s několika málo listy. Dlouze řapíkaté, velké listy jsou zpeřené, s 2–3 jařmy, lístky kopinaté, po obvodu zubaté, na rubu sivé. Palisty jsou výrazné, srostlé s řapíkem a dorůstající až poloviny jeho délky. Květenství má od 1 do 7 květů, které dosahují až 2,5 cm v průměru, jsou tmavě červeně zbarvené, neopadavé. Plodem je nažka.

Využití: V minulosti se pro farmaceutické účely sbírala nať a oddenek – rostlina má vysoký obsah tříslovin, nacházejí se v ní také antibiotické látky.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je u nás zábělník bahenní hodnocen jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a), na Slovensku patří mezi druhy zranitelné a je zákonem chráněná (VU/§).

Poznámka: Rod Comarum je monotypický, zahrnuje jen tento jediný druh.

Potentilla palustrisComarum palustre
Comarum palustre

Fotografováno dne 20. 6. 2005 (Česko, Čechy, Tatrovice).