Syn.: Cerasophora chamaecerasus (Jacq.) Hazsl., Cerasus chamaecerasus (Jacq.) Loisel., Cerasus humilis Host, Prunus cerasus var. chamaecerasus (Jacq.) Čelak., Prunus cerasus var. pumila L., Prunus chamaecerasus Jacq., Cerasus fruticosa Pallas, Prunus pumila (L.) Lumn.
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Prunus fruticosa
Rozšírenie: Eurázijský druh rozšírený od strednej Európy a severnej časti Balkánskeho polostrova po Strednú Áziu, izolovaná arely sú na Kaukaze a v Malej Ázii. V ČR rastie predovšetkým v stredných a severozápadných Čechách a na strednej a južnej Morave, izolovaná lokalita je pri Českom Krumlove. V SR sa vyskytuje najmä v panónskej oblasti od Devínskej Kobyly po Východoslovenskú nížinu, v Karpatoch roztratene až vzácne od Bielych Karpát po Liptov, Spiš a Východné Beskydy.
Ekológia: Rastie na výslnných kamenitých stráňach, skalách, lesných lemoch a pri poľných cestách. Kvitne v máji.
Opis: Ker 30–100(–150) cm vysoký, konáre vzpriamené, v mladosti zelenkasté, neskôr červenohnedé alebo sivasté. Listy zvyčajně kožovité, obojstranne lysé, obrátene vajcovité až elipsovité, na okraji drobne pílkovité alebo vrúbkované, na brachyblastoch 2–3,5 cm dlhé, na dlhých konároch 3,5–5 cm dlouhé. Kvety v okolíku po 2–8, kališné zuby naspäť zahnuté, korunné lupienky obrátene kopijovité, biele, asi 1 cm dlhé, kôstkovice vajcovité alebo guľaté, do 9 mm v priemere, svetločervené sladkokyslé, jedlé.
Využitie: Používa sa ako génový zdroj pri šľachtení čerešní a zriedkavo i ako okrasná rastlina využívaná v živých plotoch. Je akutne ohrozená genetickou eróziou vznikajúcou spontánnym krížením s višňou (Prunus cerasus) a čerešňou (Prunus avium).
Ohrozenie a ochrana: V SR patrí medzi potencionálne zraniteľné druhy (NT). V ČR je druh zaradený mezi silne ohrozené (C2t).
PrunusPrunus
Prunus fruticosa
Foto: 3. 5. a 27. 6. 2005 (Slovensko, Salka, PR Sovie vinohrady).