Syn.: Amelia minor (L.) Alefeld
Česká jména: hruštička (Huber 1596), hruštička menší (Presl 1846, Kubát 2002)
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité

Pyrola minor

Rozšíření: Roste v celé Evropě, nezasahuje však do nejjižnějších a nejsevernějších částí kontinentu. Roste také v sibiřské části Asie a v Severní Americe. U nás roste od pahorkatin po hory roztroušeně, místy velmi roztroušeně až vzácněji, a to po celém území s výjimkou nejteplejších oblastí, kde chybí. Na Slovensku roste rovněž velmi roztroušeně s výjimkou nížinného jižního Slovenska, kde chybí úplně.

Ekologie: Roste při okrajích lesů v polostínu, v rozvolněných lesích, nejčastěji smíšených. Kvete od května do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina, lodyha je přímá s listy v přízemní růžici. Dorůstá v době květu až 15 cm výšky. Listy mají tvar okrouhle vejčitý, vroubkovaný po okrajích čepele. Květenství je všestranný hrozen složen z 10–15 bílých nebo narůžovělých květů. Kališní lístky jsou max. 2 mm dlouhé. Koruna je stále mírně uzavřená a ve středu s mírně vyčnívající (nebo nevyčnívající) čnělkou.

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je hruštička menší zařazena mezi ohrožené druhy (C3).

Pyrola minorPyrola minor
Pyrola minor

Fotografováno dne 23. 6. 2006 (Česko, Čechy, Sokolovská pánev, Poříčský les).