Syn.: Pyrus communis var. sativa (DC.) DC., Pyrus sativa DC.
Česká jména: hruška (Černý 1517, Koniáš 1704), hrušeň obecná (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: hruška obyčajná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Pyrus communis

Rozšíření: Velmi proměnlivý hybridogenní druh pěstovaný od nepaměti v Evropě i západní a střední Asii. Jeho původ však není přesně znám, za jeho domovinu bývá označována jihozápadní či střední Asie. V současnosti je hrušeň obecná rozšířená v mírném pásu obou zemských polokoulí. V kultuře se objevuje v několika tisících kultivarech, může i zplaňovat.
Ekologie: V Česku se pěstuje především v mezofytiku a termofytiku, roste v zahradách a sadech, kolem cest i na polních mezích, dříve se hrušně vysazovaly jako hraniční stromy. Dožívá se stáří okolo 150 let, v literatuře jsou však uváděny i exempláře 300 let staré (např. legendární „Pohanka“ z Třebenic).
Pyrus communis
Popis: Opadavý strom dosahující výšky až okolo 15 m, s borkou šedočernou, rozpraskanou. Letorosty jsou zelenohnědé až hnědé, lysé i chlupaté, kolce jsou patrné jen v juvenilním období. Pupeny jsou kuželovité, lysé. Listy jsou řapíkaté, eliptické až široce vejčité, 5–10 cm dlouhé a 3–6,5 cm široké, na bázi klínovité, zaokrouhlené až mělce srdčité, po okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé, lysé nebo někdy i řídce plstnaté. Květenstvím je chudokvětý chocholík, 6–11květý; listeny jsou čárkovité, záhy zasychající; kalich je neopadavý, plstnatý; korunních lístků je 5, jsou široce eliptické, vejčité nebo až okrouhlé, 12–20 mm dlouhé, bílé. Malvice jsou hruškovité, kuželovité, někdy dokonce i kulovité, 4,5–12 cm dlouhé a 4–7,5 cm široké.
Využití: Obecně dobře známý ovocný strom, jehož plody se používají k přímé konzumaci, avšak jsou velmi vhodné i ke zpracování v domácích kuchyních a konzervárenském průmyslu. Pěstuje se řada kultivarů, které se rozlišují především podle tvaru a velikosti malvice.
Poznámka: Fotografovaný exemplář je od roku 1978 památným stromem České republiky, je zván „Červinka“ a roste na polní mezi jižně od obce Kounice (okres Nymburk). Je vysoký 15 m, obvod kmene činí 240 cm.

Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communisPyrus communis

Fotografováno ve dnech 7. 6. 2018, 12. a 16. 4. 2019 (Česko, Čechy, Kounice, Na Vinici).