Syn.: Pyrus achras Gaertn., Pyrus communis var. pyraster L., Pyrus communis var. achras (Gaertn.) Wallr., Pyrus communis var. sylvestris Lam. et DC.
České mená: hruška (Černý 1517), hruškový strom planý (Veleslavín 1598), hrušeň polnička (Kubát 2002)
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Pyrus pyraster
Rozšírenie: Stredná, západná a južná Európa, Ukrajina, Rusko, severné Turecko. V ČR a SR najmä v teplejších oblastiach, často aj synantropne rozšírená.
Ekológia: Svetlomilná drevina, vyskytuje sa v teplomilných dúbravách, lesostepiach, pastvinách, na bázických až mierne kyslých horninách. Kvitne od apríla do mája.
Pyrus pyraster
Opis: Strom do 20 m vysoký, niekedy len ker. Letorasty lesklé, hnedé. Pupene kužeľovité až vajcovité, lysé. Listy celistvé, dlhostopkaté, čepeľ okrúhla až vajcovitá, ± lysá, na bázi zaokrúhlená, plytko srdcovitá, na okraji jemne pílovitá až celookrajová. Kvet 2,5–3,5 cm široký, kalich lysý, len vrchná strana cípov páperistá. Korunné lupienky okrúhle až široko eliptické, miskovito prehnuté. Malvice guľovité až široko guľovité, cca 1,5–3 cm veľké. Dožíva sa do 300 rokov.
Ohrozenie a ochrana: V Česku je druh zaradený do kategórie ohrozenia C4a.
Poznámka: Používa sa ako podpník pre Pyrus communis.
Pyrus pyraster
Pyrus pyraster
Pyrus pyraster
Foto: Peter Mižík a Pavol Eliáš jun., v rokoch 2006 až 2007 (Slovensko, Dúbravka, Blatná Polianka).