Česká jména: pryskyřník ilirycký (Presl 1819), pryskyřník plsťnatý (Presl 1846, Sloboda 1852), pryskyřník ilirský (Opiz 1852), pryskyřník ilyrský (Čelakovský 1879), pryskyřník illyrský (Polívka 1912, Dostál 1950), pryskyřník ilyrský (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: pryskyřník illirský (Reuss 1853), iskerník ilýrsky (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Ranunculus illyricus

Ranunculus illyricus

Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Malá Asie, u nás se vyskytuje na několika lokalitách mezi Českým středohořím a dolním Povltavím, také na jižní a střední Moravě.

Ekologie: Roste na suchých a výslunných travnatých stráních, nevyhýbá se ani kamenitým svahům a okrajům křovin, v pásmu od nížin po pahorkatiny.

Popis: Vytrvalá bylina s hlízovitými kořeny, přímou a nápadně šedobíle chlupatou lodyhou, která je v horní části slabě větvená, vysoká 30–45 cm, přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, čepel většinou dlanitě trojsečná, běloplstnatě chlupatá, lodyžní listy jsou krátce řapíkaté nebo přisedlé, členěné na dlouhé, celokrajné úkrojky. Květy jsou jednotlivé, kališní lístky nazpět sehnuté ke květní stopce, korunní lístky široce vejčité, lysé. Plodem jsou ploché nažky.

Ohrožení a ochrana: Pryskyřník ilyrský patří k silně ohroženým druhů naší květeny (C2b), ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona (§2). Na Slovensku je zařazen k druhům potenciálně ohroženým (NT). Chráněným druhem je i v sousedním Polsku, také v Maďarsku.

Ranunculus illyricusRanunculus illyricus

Fotografováno dne 20. 5. 2004 (Česko, Morava, Čejkovické Špidláky).