Syn.: Schoenus albus L., Phaeocephalum album (L.) House, Dichromena alba (L.) J. F. Macbr.
Česká jména: hrotnosímka bílá (Presl 1819, Opiz 1852), šášina bílá (Sloboda 1852), hrotnosemenka bílá (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Rhynchospora alba
Rozšíření: Roste v celé Evropě s důrazem na severozápadní část, chybí ve Středozemí a v nejsevernějších částech kontinentu. Roste také v Severní Americe a v Asii. U nás se vyskytuje nesouvisle na Třeboňsku, Chebsku, Dokesku i jinde. Na Slovensku se nachází pouze na jedné lokalitě, a tou je Suchá Hora v Oravské kotlině.
Ekologie: Roste na humózních půdách, především rašelinných a slatinných půdách se stálým vodním režimem. Kvete od července do srpna.
Popis: Vytváří rozvolněné nehusté trsy, přímá křehká lodyha dosahuje až 40 cm výšky, přízemní listy jsou úzké, maximálně do poloviny délky lodyhy, lodyžní listy jsou ještě kratší. Bílé květy později hnědnoucí jsou uspořádány ve vřetenovitém klásku s podpůrným listenem délky klásku.
Ohrožení a ochrana: Tento druh patří v Česku mezi silně ohrožené druhy (C2b) a zákonem je chráněn jako druh kriticky ohrožený (§1). Na Slovensku je druhem kriticky ohroženým, zákonem rovněž chráněným (CR/§).
Rhynchospora albaRhynchospora alba
Rhynchospora albaRhynchospora alba
Rhynchospora alba
Fotografováno dne 3. 8. 2004 (Chebská pánev, PP Děvín) a 24. 7. 2007 (Mariánskolázeňsko, Mechové údolí).