Syn.: Schoenus fuscus L., Phaeocephalum fuscum (L.) House
Česká jména: hrotnosímka hnědá (Presl 1819, Opiz 1852), šášina hnědá (Sloboda 1852), hrotnosemenka hnědá (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Rhynchospora fusca
Rozšíření: Evropa a východ Severní Ameriky. V Evropě od Irska přes Skotsko, Anglii, západní pobřeží Francie, Holandsko, Německo, jižní Skandinávii, Pobaltí až do Karélie, na jihu v Alpách, izolovaně ve Španělsku. U nás roste velmi vzácně jen v okolí Máchova jezera, dříve také v Třeboňské pánvi. Na Slovensku neroste.
Ekologie: Na naší jediné recentní lokalitě roste na vlhkém humózním písku, většinou v rašeliníku. Jedná se o přechodové rašeliniště, které je periodicky přeplavováno vodou a nachází se v pahorkatině.
Rhynchospora fusca
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, 10–40 cm vysoká, slabě trsnatá, lodyha přímá, nevětvená, listy čárkovité, až 15 cm dlouhé, jen 1 mm široké, listen je 2–4krát delší než květenství, klásky 6 mm, podlouhle vejčité, v hustém svazečku, plevy jsou hnědé. Kvete od května do července. Nažky jsou hladké, rezavě hnědé.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o velmi vzácný a vymírající druh, celková plocha lokality s jeho nejpočetnějším výskytem u nás je odhadována na pouhých 30 metrů čtverečních. Je proto zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Je také chráněn ve většině dalších zemí areálu rozšíření, zapsán i do Červených knih Ukrajiny a Ruska.
Rhynchospora fuscaRhynchospora fusca
Rhynchospora fusca
Fotografováno dne 5. 8. 2007 (Českolipsko, NPP Swamp).