Syn.: Sisymbrium sylvestre L., Nasturtium sylvestre (L.) R. Br., Brachylobus sylvestris (L.) Link
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Rorippa sylvestris

Rorippa sylvestris

Rozšírenie: Európa okrem najsevernejších oblastí a južnej časti Pyrenejského polostrova, Malá Ázia, Kaukaz, Stredná Ázia. Druhotne v Amerike, na Novom Zélande. V ČR a SR hojne v povodiach väčších riek.
Ekológia: Vyskytuje sa na obnažených plochách, na pôdach s vyšším obsahom dusíka a nízkym obsahom organických látok, podmáčaných alebo aj dočasne zaplavovaných. Hojne sa vyskytuje aj na ruderálnych plochách.
Opis: Trváca bylina s vodorovnými koreňovými výbežkami. Stonka vzpriamená, vystúpavá alebo poliehavá, od bázy rozkonárená, 6–80 cm vysoká, v mladosti krátko chlpatá, neskôr holá. Listy stopkaté, čepeľ podlhovastá až široko elipsovitá, perovito strihaná. Kvety stopkaté, kališné lístky 2,5 mm dlhé, korunné lupienky sýtožlté, dlhšie ako kališné lístky. Šešule valcovité, väčšinou oblúkovito dohora zahnuté. Semená drobné, sieťkované, hrdzavohnedé.
Rorippa sylvestris
Foto: máj, jún 2006 (Slovensko, Suché).