Syn.: Rumex aureus Mill., Steinmannia maritima (L.) Opiz, Steinmannia aurea (Mill.) Opiz, Rumex maritimus subsp. aureus (Mill.) Čelak.
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Rumex maritimus
Rozšíření: Západní a střední Evropa, na sever po Irsko a jižní Skandinávii (cca po 63° severní šířky). Vzácně i ve Středozemí a v Alpách. Zasahuje až do mírného pásma Asie. Výskyty v jiných oblastech jsou jen druhotné. V České republice a na Slovensku je rozšířen roztroušeně až hojně od nížin do podhůří. Pouze ze severovýchodní Moravy je méně údajů z důvodu nedostatku vhodných stanovišť (rybníky).
Ekologie: Obnažená dna rybníků, břehy vodních toků a návesních rybníčků, příkopy a jiná úživná stanoviště. Mnohdy tento druh nalezneme i na subhalofilních až halofilních lokalitách. Nejčastěji roste ve společenstvech Bidention tripartiti.
Popis: Jednoleté, 10–70 cm vysoké byliny. Přízemní a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, úzce kopinaté, až 30 cm dlouhé, k oběma koncům zúžené. Horní listy jsou menší, ale tvarem podobné dolním. Květenství s větvemi šikmo odstávajícími. Mnohokvěté lichopřesleny jsou sblížené (kromě nejnižších), čímž mají vzhled „kompaktních válců“. Mozolky má špičaté, zralé krovky zlatožluté a dlouze třásnité (alespoň některé třásně jsou delší než délka krovek). Vláskovité plodní stopky jsou delší než krovky. Kvete od července do září.
Záměny: Vzácnější druh Rumex palustris se odlišuje zejména hnědozelenou barvou zralých krovek s kratšími, ale i početnějšími třásněmi a tupými mozolky. Lichopřesleny má rozvolněnější.
Rumex maritimusRumex maritimus
Fotografováno dne 8. 8. 2005.