Syn.: Salix incana Schrank
České mená: vrba šedá (Kubát 2002)
Slovenské mená: vŕba sivá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité
Salix elaeagnos
Rozšírenie: Vyskytuje sa v strednej, južnej a juhovýchodnej Európe, v Malej Ázii a severozápadnej Afrike. V Španielsku a južnom Francúzsku sa vyskytuje poddruh Salix elaeagnos subsp. angustifolia.
V rámci Slovenska je druh rozšírený od Západných Beskýd cez vnútrokarpatské kotliny, vysoké Karpaty až po Pieniny. V Čechách len vysadená, v Sliezsku pozdĺž Ostravice, Morávky a Olzy v Tešínskych Beskydách.
Ekológia: Rastie na kyslých aj bázických podložiach, najčastejšie na štrkových náplavách podhorských riek. Drevina je viazaná na montánny stupeň do výšky 1100 m n. m.
Salix elaeagnos
Opis: Strom alebo mohutný ker, 6–10(–12) m vysoký, s metlovitou korunou, vo vyšších polohách iba ker. Kmeň priamy, s priemerom až 25 cm, borka sivá, hladká. Jednoročné konáriky slabo hranaté, matno tmavočervené, riedko chlpaté, púčiky 2–3 mm dlhé, sploštené. Prílistky slabo vyvinuté. Listová stopka 2-4 mm dlhá, čepeľ listov čiarkovito obrátene kopijovitá, úzko kopijovitá až čiarkovitá, na okraji podvinutá, 60–100 × 6–8 mm veľká. Na líci je tmavozelená, riedko chlpatá až lysavejúca, na rube sivobielo plstnatá, zasychaním černejúca. Chlpy rovnobežné s bočnými žilami. Podporné listene obrátene vajcovité, žltozelené, na okraji zvlnené, riedko brvité. Tyčinkové kvety s 2 tyčinkami, nitky asi do polovice zrastené. Piestikové kvety s krátko stopkatým piestikom, zreteľnou čnelkou a vidlicovitou bliznou. Kvitne v máji, zároveň s pučaním listov.
Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi silno ohrozené druhy (C2b), zákonom chráneným druhom je v Maďarsku.
Poznámka: Brehové porasty horských tokov s výskytom vŕby sivej sú radené medzi európsky významné biotopy.
Salix elaeagnosSalix elaeagnos
Salix elaeagnos
Foto: 24. 5. 2011 (Slovensko, Pusté pole), 25. 5. 2011 (Vojňany, Vojnianský potok).