Syn.: Ceramanthe vernalis (L.) Dumort
Česká jména: krtičník jarní (Presl 1819), hlizovník jarní (Sloboda 1852), krtičník jarní (Čelakovský 1879, Kubát 2002)
Slovenská jména: krtičník jarní (Reuss 1853), krtičník jarný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Scrophularia vernalis
Rozšíření: Druh byl původně rozšířen pravděpodobně jen v jižní, jihovýchodní a ostrůvkovitě i ve střední Evropě a v Karpatech. Od 18. století byl pěstován a na vhodných stanovištích zplaňoval a dále se šířil. Dnes se vyskytuje na až sever Evropy po Dánsko, Finsko a jižní Švédsko, na východ až k Volze, roztroušeně v Íránu. V ČR se vyskytuje jen na Moravě na několika lokalitách v okolí Brna, v Moravském krasu a v Hostýnských vrších. Na Slovensku roste roztroušeně od Malých Karpat na východ až po Bukové vrchy.
Ekologie: Krtičník jarní roste na vlhčích a stinnějších místech v listnatých i smíšených lesích a jejich lemech od pahorkatin do podhorského stupně, na hlinitých až kamenitých půdách, druhotně na kamenných podezdívkách a mostech. Kvete od dubna do června.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým plazivým oddenkem dorůstající výšky 20–80 cm. Přímá čtyřhranná lodyha je chlupatá až huňatá, v horní části hustě žláznatá. Světle zelené listy jsou řapíkaté, vstřícné, 3–7 cm dlouhé, velmi měkké, široce vejčité až trojúhelníkovité, na bázi hluboce srdčité, na rubu žláznaté a na žilkách pýřité, okraje jsou vroubkovaně pilovité s krátkými zuby. Květenstvím je stopkatý svazečkovitě stažený vrcholík, se stopkou až 9 cm dlouhou. Široce zvonkovitý kalich má tupé až tupě špičaté, vejčitě podlouhlé až podlouhle eliptické kališní cípy, 3,5–4,0 mm dlouhé, žláznaté. Baňkovitá koruna je 6–8 mm dlouhá, bledě až zelenavě žlutá. Plodem je vejcovitě kulovitá lysá tobolka, elipsoidní semena jsou 0,7–1,0 mm dlouhá.
Poznámka: V minulosti byl pěstován jako nektarodárná rostlina, především v klášterních, farních a školních zahradách.
Ohrožení a ochrana: Ohrožení druhu spočívá zejména ve změnách charakteru a destrukcích jeho přirozených stanovišť (kácení lesů, změna druhové skladby dřevin). V ČR patří k silně ohroženým druhům (C2r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), na Slovensku je považován za druh potenciálně zranitelný (NT). V současnosti je v ČR i SR zajištěna územní ochrana v maloplošných i velkoplošných zvláště chráněných územích.
Scrophularia vernalisScrophularia vernalis
Fotografováno dne 12. 5. 2002 (Hostýnské vrchy, PR Obřany).