Syn.: Carduus lycopifolius Vill., Serratula nitida (Waldst. et Kit.) Besser, Serratula heterophylla auct., Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
Česká jména: srpek dvojlistý (Čelakovský 1887), srpek karbincolistý (Polívka 1912), srpice karbincolistá (Dostál 1950), srpovník karbincolistý (Dostál 1989), srpice karbincolistá, srpice jednoúborná (Kubát 2002), srpice karbincolistá (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: sŕpok karbincolistý (Dostál 1950), kosienka karbincolistá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Serratula lycopifolia

Klasea lycopifolia

Rozšíření: Ponticko-panonský druh, hlavní část areálu leží v pontické oblasti na Ukrajině, v jižním Rusku a Rumunsku, dále se vyskytuje v Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Rakousku, ČR, Slovensku a Polsku, exklávy v horách jihovýchodní Francie a ve střední Itálii. U nás jen v panonské oblasti na několika lokalitách na jižní Moravě (NPP Dunajovické kopce, PR Louky pod Kumstátem, u Velkých Pavlovic, okolí Čejče – PR Hovoranské louky, PR Špidláky) a v jižní části Bílých Karpat (NPR Čertoryje, NPR Porážky, PR Kútky, Podhradské louky). Na Slovensku byl druh nezvěstný, nově byl potvrzen u Vrbovců (Biele Karpaty).
Ekologie: Roste na výslunných travnatých až křovinatých stráních, lesostepích, někdy i na vlhkých biotopech slatinného charakteru, v pásmu nížin až pahorkatin teplých oblastí v nadmořských výškách 150 až 400 m. Populace v Bílých Karpatech jsou mimořádně bohaté.
Popis: Vytrvalá světlomilná bylina se silným oddenkem a podzemními výběžky, 30–120 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, jednoúborná, jen v dolní polovině listnatá, jemně pýřitá, nahoře s několika kopinatými listeny, lysá. Listy lesklé, lysé, přízemní široce vejčité, nedělené, hrubě pilovitě zubaté, dolní lodyžní listy lyrovitě peřenodílné s 3–5 páry kopinatých úkrojků, prostřední lodyžní listy obkopinaté, hrubě laločnatě zubaté až lyrovitě peřenolaločné. Úbory vrcholové, dlouze stopkaté, jednotlivé, přímé, 2–3 cm v průměru, zákrov zvonkovitě válcovitý, listeny hustě střechovité, vnější vejčité, vnitřní čárkovité, koruna červenofialová, chmýr víceřadý, špinavě bílý, plody jsou nažky 4–5 mm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: Srpice karbincolistá je z hlediska ohrožení hodnocena jako silně ohrožený druh naší květeny (C2r), zákonem je chráněna v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1), na Slovensku je řazena k druhům kriticky ohroženým a je zde chráněna i zákonem (CR/§). V soustavě Natura 2000 je zařazena mezi prioritní druhy v příloze II směrnice 92/43/EHS o stanovištích. Výskyt druhu indikuje floristicky bohatá a ochranářsky významná travobylinná společenstva, většina lokalit se nachází ve zvláště chráněných územích. Rostliny jsou v době květu velmi dekorativní.
Klasea lycopifoliaKlasea lycopifolia
Klasea lycopifoliaKlasea lycopifolia
Klasea lycopifolia
Fotografováno dne 25. 6. 2005 (Bílé Karpaty, Čertoryje).