Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Soldanella montana

Rozšíření: Středoevropský druh. Těžiště areálu leží ve východních Alpách a jejich předhůří v Německu, Rakousku a přesahuje do jižní části ČR. Na našem území roste především v jižních Čechách, kde je místy hojná, na sever vybíhá do Brd, do okolí Votic, přes Českomoravskou vrchovinu vyznívá jednotlivými lokalitami až do okolí Hlinska. Údaje z dalších zemí jsou nejisté a snad se týkají jiných podobných druhů; výskyt na Slovensku se vztahuje k druhu Soldanella neomontana.

Ekologie: Vlhká zastíněná místa v horských lesích, často v okolí lesních potůčků, nejčastěji ve smrčinách, ale i v podhorských a horských olšinách. Provází nevápenné podklady.

Soldanella montana

Popis: Vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů, dorůstá výšky 4–15(–20) cm. Listy jsou řapíkaté; řapík je žláznatý, se stopkatými žlázkami 0,4–0,8(–1) mm dlouhými; čepel je okrouhle ledvinitá, 2–6 cm široká, drobně nepravidelně vroubkovaná a poněkud podvinutá, na rubu fialová. Stvol nese na vrcholu okolík 3–6(–8) květů, stejně jako květní stopky je pokrytý krátkými žlázkami; květní stopky jsou často skloněné; kališní cípy jsou čárkovité; koruna je široce zvonkovitá, 1–1,5(–1,8) cm dlouhá, do 1/2–3/4 nepravidelně dřípená, modrofialová; tyčinek je 5; blizna je hlavatá. Tobolka je válcovitá až protáhle kuželovitá, (0,8–)1–1,5 cm dlouhá, otvírá se víčkem.

Ohrožení a ochrana: V ČR je hodnocena jako druh ohrožený (C3), vyhláška ji řadí do téže kategorie (§3).

Soldanella montanaSoldanella montana
Soldanella montana
Soldanella montana
Soldanella montana

Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 8. 5. 2004, 6. a 7. 5. 2006, 30. 4., 1. a 16. 5. 2010 (Šumava, Smrčina; vojenský újezd Boletice, Bozdova Lhota, Loutka a Uhlíkov).