Syn.: Aster virgaurea (L.) Kuntze, Doria virgaurea Scop.
Česká jména: zlatobýl obecný (Polívka 1912), celík zlatobýl (Dostál 1950), zlatobýl obecný (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: zlatá byľ obyčajná (Dostál 1950), zlatobyľ obyčajná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Solidago virgaurea

Solidago virgaurea

Rozšíření: Eurasijský polymorfní druh, vyskytuje se v Evropě (kromě Islandu, Kréty a Sicílie), dále v mediteránní části severozápadní Afriky, ostrůvkovitě v Malé Asii, Zakavkazí, na západní Sibiři a ve Střední Asii. Je uváděn i z jihovýchodní Číny, poddruhy Solidago virgaurea subsp. asiatica a subsp. leiocarpa se objevují v Japonsku, severně od Japonska také poddruh subsp. kurilensis. V České republice rostou poddruhy dva, naše snímky zachycují nominátní poddruh, který je zmiňován i v následném textu.

Ekologie: Nejčastěji roste na křovinatých stráních, skalách, ve světlých sušších lesích, na lesních světlinách a pasekách. Vyhledává spíše polostín a středně vlhké, neutrální až kyselé silikátové půdy, nepříliš bohaté na živiny. Zlatobýl obecný pravý je diagnostickým druhem svazu Genisto germanicae-Quercion. Těžiště výskytu tohoto poddruhu leží v nadmořských výškách 300 až 800 m. Kvete od července do září.

Popis: Jedná se o vytrvalou, až 100 cm vysokou bylinu. Lodyžní listy jsou vejčitě eliptické až kopinaté a oddáleně hrubě zubaté. Po obou stranách listů bývají krátké přitisklé chlupy. Květenstvím je bohatá lata, ve které jsou uspořádány krátce stopkaté úbory; listeny v květenství jsou listům podobné; žluté úbory se skládají z trubkovitých květů uprostřed úboru a z jazykovitých po okrajích. Plodem je světle hnědá nažka.

Využití: Rostlina je významnou léčivkou. Její kvetoucí nať se využívá jak ve farmacii tak i v lidovém léčitelství. Sušená nať se používá při ledvinových onemocnění, dále působí močopudně a je používána i zevně při kožních chorobách.

Poznámka: V nejvyšších horských polohách se vyskytuje poddruh Solidago vulgaris subsp. minuta (zlatobýl obecný alpínský). Od nominátního poddruhu (na našich snímcích) se liší nižším celkovým vzrůstem (max. 30 cm) a o něco většími úbory, které jsou uspořádány v poměrně chudé latě.

Solidago virgaureaSolidago virgaurea

Fotografováno dne 31. 7. 2007 (Česko, Morava, Liptál).