Syn.: Ophrys spiralis L., Epipactis spiralis (L.) Crantz, Spiranthes autumnalis L. C. Richard
Česká jména: zakrutěnka podzimní (Presl 1819), kroutěnka jesenní (Presl 1846), zakrutěnka podzimní (Opiz 1852), švihlík podzimní (Sloboda 1852), švihlík podzimní, krutiklas (Čelakovský 1879, Polívka 1912), švihlík krutiklas (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Spiranthes spiralis

Rozšíření: Západní, jižní a střední Evropa, na východě zasahuje až na Ukrajinu a Kavkaz, jižní hranice areálu prochází pobřežními oblastmi severní Afriky, Turecka a Libanonu. U nás rostl vždy jen poměrně vzácně, v současnosti jsou však potvrzeny již pouze tři lokality (NPP Pastviště u Fínů, NPP Švařec, Vlčková v Hostýnských vrších). Podobně špatná situace je i na Slovensku, kde v současnosti roste vzácně jen v Podunají a na severovýchodě země.

Ekologie: Roste na výslunných pastvinách a obhospodařovaných loukách, většinou na kyselých půdách, nevyhýbá se však ani vápenci, v pásmu od nížin do podhůří, v jižní části Evropy vystupuje až do výšky 1200 m n. m. Kvete od konce srpna do října.

Spiranthes spiralis

Popis: Vytrvalá bylina s podzemními hlízami, 10–25 cm vysoká, přízemní listy jsou v době květu již zatažené. Vedle květonosné lodyhy se však již většinou v této době nachází nová růžice s vejčitě kopinatými listy, která přezimuje, v následujícím roce vydrží až do května a pak zatáhne. Později z ní vyroste lodyha s květy. Květenství je terminální, klasnaté, 3–15 cm dlouhé, se 6–30 květy, které jsou uspořádány ve spirále. Květy dosahují v průměru 4–7 mm, jsou bílé, odstálé, pysk je nažloutle zelený s bílým a zvlněným okrajem. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Švihlík krutiklas patří k nejohroženějším rostlinám Evropy, jeho úbytek je způsoben především zánikem dřívějších pastvin, které zajišťovaly vhodné podmínky pro jeho existenci. Je zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§1). Stejné ohrožení i ochrana je u tohoto druhu garantována i na Slovensku, v Polsku (CR/§) a v řadě dalších evropských zemí. Stejně jako všechny ostatní druhy orchidejí je i švihlík chráněn mezinárodní úmluvou CITES.

Spiranthes spiralisSpiranthes spiralis
Spiranthes spiralisSpiranthes spiralis

Fotografováno dne 27. 8. 2005 (Česko, Morava, Švařec).