Syn.: Staphylodendron pinnatum (L.) Crantz
Česká jména: klokoč speřený (Presl 1819, Sloboda 1852, Opiz 1852), klokoč zpeřený (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: klokoč perutatý, klokočka (Reuss 1853), klokoč peristý (Dostál 1950), klokoč perovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Staphyleaceae (DC.) Lindl. – klokočovité

Staphylea pinnata

Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Kavkaz, severní Sýrie. U nás je původní pravděpodobně pouze v teplých oblastech Moravy, výskyt na ostatních lokalitách je zřejmě druhotný. Mnohdy je velice těžké určit, zda se jedná o přirozený výskyt.

Ekologie: Roste hlavně na zastíněných místech, často severně orientovaných. Občas se vyskytuje i v teplomilných doubravách a puklinách skal, v pásmu od nížin do pahorkatin.

Popis: Keře nebo menší stromy, výška maximálně do 5 m. Mladé větve jsou zeleně zbarvené, starší hnědě s bílými podélnými proužky. Listy jsou lichozpeřené, 2–3jařmé. Laty květů dlouze stopkaté, mnohokvěté, barva květů bílá až jemně narůžovělá. Kvete v květnu a červnu. Plodem je kulovitá až hruškovitá tobolka. Semena jsou spíše kulovitá, asi 1 cm velká, velmi tvrdá, lesklá, světle hnědá.

Využití: Klokoč je oblíbená dřevina do parků a zahrad. Ze semen této dřeviny se vyrábí různé ozdobné předměty (korále, náramky). Dříve se z nich zhotovovaly růžence.

Ohrožení a ochrana: Klokoč zpeřený je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3). Chráněným druhem je v Polsku, na Ukrajině a v Rusku.

Staphylea pinnataStaphylea pinnata
Staphylea pinnata

Fotografováno v květnu a říjnu 2005 (Česko, Čechy, Chotuc).