Syn.: Suaeda maritima subsp. prostrata (Pall.) Soó, Schoberia parviflora Less., Suaeda parviflora (Less.) Moq.
České mená: solnička přímořská rozprostřená (Dostál 1989), solnička rozprostřená (Kubát 2002)
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité

Suaeda prostrata

Rozšírenie: Druh s neistým areálom. Vyskytuje sa v Panónskej nížine, v Rakúsku (okolie Neziderského jazera), v Maďarsku, udávaný výskyt je i v Srbsku. Podľa niektorých názorov výskyt druhu zaberá rozsiahly areál cez Rusko až po východnú Sibír.
V Českej republike sa druh v minulosti vyskytoval na niekoľko málo lokalitách na južnej Morave, všetky lokality zanikli v priebehu 70-tych rokov minulého storočia, najdlhšie sa druh udržal pri obci Sedlec, a to až do roku 1986. Na Slovensku sa soľnička nikdy nevyskytovala.

Ekológia: Vyskytuje sa na slaniskách, na periodicky obnažovaných dnách a na brehoch slaných jazier, vzácnejšie v plytkých, silne zasolených depresiách, v spoločenstvách triedy Thero-Salicornietea. Rastie na najviac zasolených pôdach v rámci vnútrozemských slanísk.

Suaeda prostrata

Opis: Jednoročná, holá rastlina vysoká 10–40 cm. Byľ od báze rozkonárená, svetlo až sivozelená, často výrazne červeno nabehnutá, poliehavá alebo oblúkom vystúpavá, olistená. Horné listy končisté, čiarkovité, mäsité, so zreteľne nasadenou špičkou. Kvety v pazuchách listov po 1 až 3, okvetie do 1/2 delené na cípy, dovnútra guľovito sklonené, mäsité. Plod je horizontálne uložená nažka, semená okrúhle, 0,8–0,9 dlhé. Kvitne v júli až auguste (septembri).

Ohrozenie a ochrana: V ČR je soľnička rozprestretá zaradená medzi vyhynuté druhy (A1).

Poznámka: Druh bol v Českej republike na severnej hranici svojho areálu. Rod Suaeda patrí medzi kritické rody, kde nomenklatúra stále nie je vyriešená a líši sa zdroj od zdroja. Najčastejšie je meno S. prostrata považované za synonymum S. maritima.

Suaeda prostrata
Suaeda prostrata
Suaeda prostrata
Suaeda prostrata

Foto: 28. 9. 2009 (Maďarsko, pri južnom brehu Neziderského jazera) a 18. 9. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.)