Syn.: Nigritella globosa (L.) Rchb., Orchis globosa L., Orchites globosus (L.) Schur
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Traunsteinera globosa
Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy, od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty až po Balkán a pravděpodobně i Malou Asii. Typicky horský zástupce našich vstavačovitých, v ČR je poměrně častá v Karpatech, vzácně se vyskytuje i v Hrubém Jeseníku, Orlických a Krušných horách a v Českém středohoří.
Ekologie: Vyhledává sušší a slunná stanoviště, louky a pastviny, v nadmořských výškách zhruba od 500 až do 2700 m. Kvete od června do července.
Biotop
Popis: Vytrvalá bylina s nedělenými hlízami, 20–70 cm vysoká. Lodyha je přímá, chudě olistěná, listy jsou přímé, od lodyhy odstálé, kopinaté, 5,5–13 cm dlouhé a 1–3 cm široké, špičaté. Květy v kulovitě jehlancovitém klasu, který je 1,5–6 cm dlouhý a 1,5–3 cm široký, květy jsou růžové, někdy i bělavé, ale vždy na pysku s nachovými tečkami, vnější okvětní lístky jsou 4,5–9 mm dlouhé, vnitřní 3,5–7 mm dlouhé, pysk je 3,5–8 mm dlouhý, trojlaločný, prostřední lalok delší postranních, ostruha je až 3 mm dlouhá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Je velice citlivá na minerální i organické přihnojování, rychle mizí z většiny lučních lokalit nižších poloh, a proto je řazena k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b), stejně je chráněna zákonem (§2) a zároveň chráněna mezinárodní úmluvou CITES. Zákonem chráněným druhem je i na Slovensku, v Maďarsku a Polsku.
Poznámka: Rod Traunsteinera zahrnuje jen dva druhy, příbuzná i dosti podobná Traunsteinera sphaerica se vyskytuje na Kavkaze a v severovýchodním Turecku.
Traunsteinera globosaTraunsteinera globosa
Traunsteinera globosa
Traunsteinera globosa
Fotografováno od 31. 5. do 11. 7. 2003 (Hostýnské vrchy – Pod Kozincem, Bílé Karpaty – Porážky a Čertoryje, Hrubý Jeseník – Velká kotlina).