Syn.: Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv., Trifolium pseudoprocumbens C. C. Gmelin, Trifolium pumilum Hossain, Trifolium agrarium sensu auct., Trifolium procumbens var. campestre DC.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium campestre
Rozšíření: Areál druhu tvoří západní a střední Evropa, Středozemí, severní Afrika a Makaronésie, na sever po jižní Skandinávii a Pobaltí, na jihovýchod po Ukrajinu a Černé moře. Dále roste na Kavkaze, v severním Íránu a Střední Asii. Druhotně rozšířený a zavlečený téměř po celém světě. U nás se hojně vyskytuje v termofytiku a nižších polohách mezofytika, v horách vzácněji.
Ekologie: Roste na suchých trávnících, loukách, okrajích cest a písčitých polích, mezích. Kvete od června do září.
Trifolium campestre
Popis: Jednoletá bylina, lodyha 15–30 cm vysoká, vystoupavá až přímá, někdy poléhavá, často bohatě větvená. Listy střídavé, trojčetné. Lístky obvejčité až obkopinaté, nejširší v horní 1/3–1/4, na vrcholu uťaté nebo mělce vykrojené, postranní kratičce řapíčkaté (0,5–0,7 mm), prostřední lístek s 2–5 mm dlouhým řapíčkem. Palisty vejčité, na bázi rozšířené. Květenství hlávkovitá, četná, po lodyze rovnoměrně rozmístěná, v obrysu kulovitá, později široce vejcovitá, 0,7–1,4 cm velká. Květy 3,5–6,0 mm dlouhé, světle nebo tmavě žluté, po odkvětu se střechovitě překrývají. Pavéza delší než člunek, hluboce lžícovitě podvinutá s vyniklými žilkami. Plodem je obvejčitý nepukavý lusk.
Záměny: Podobný jetel zlatý (Trifolium aureum) má všechny lístky ± stejně kratičce řapíčkaté. Vzácný jetel otevřený (T. patens) se liší užšími lístky, nejširšími v 1/2 až horní 1/3, rozvolněným květenstvím a po odkvětu se u něj květy střechovitě nepřekrývají. Další dva naše žlutokvěté druhy jetelů, jetel kaštanový (T. spadiceum) a jetel hnědý (T. badium), se liší horními listy sblíženými a zdánlivě vstřícnými a korunními lístky po odkvětu temně hnědými. Malokvěté formy by snad mohly být zaměněny ještě s tolicí dětelovou (Medicago lupulina), která má podobné listy, ale po odkvětu opadavé korunní lístky a odlišné plody, nebo s jetelem pochybným (Trifolium dubium), který má prostřední lístek přisedlý nebo jen kratičce řapíčkatý.
Trifolium campestreTrifolium campestre
Trifolium campestreTrifolium campestre
Fotografováno dne 29. 5. 2008 (na kraji cesty v Juřince u Valašského Meziříčí).