Syn.: Hexaglochin maritima (L.) Nieuwl., Juncago maritima (L.) Bubani
Čeleď: Juncaginaceae L. C. M. Richard – bařičkovité
Triglochin maritima
Rozšíření: Eurasijský druh s boreálně-eurasijským rozšířením. V Evropě má souvislý výskyt na mořském pobřeží Velké Británie, Irska, Skandinávie, na pobřeží Atlantiku od Francie po Dánsko, dále na březích Baltského moře po Polsko. Několik lokalit je na pobřežích Islandu, menší arely výskytu na mořském břehu jsou na severozápadě Španělska, na francouzské Riviéře, severní Sicílii a v Chorvatsku. Ve vnitrozemí se vyskytuje hlavně ve střední a východní Evropě, od Rakouska, Slovenska, Maďarska přes Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu až na Krym. Jinde má výskyt pouze ostrůvkovitý charakter. V Rusku zasahuje až po Ural, na jihu k pobřežím Kaspického moře a do Turecka. Velmi vzácně také ve vnitrozemí Španělska a Itálie. Výskyt zaznamenán také v Asii, Severní a Jižní Americe.
V ČR dříve vzácně v severozápadní polovině Čech a na jižní Moravě, v poslední době pouze v blízkosti rybníka Nesyt u Sedlce na jižní Moravě (naposledy v r. 2000 3 trsy, nyní nezvěstná); vysazena byla při rekultivaci na Velké podkrušnohorské výsypce, výsadba se ujala na několika desítkách arů. Na Slovensku je hlavní výskyt soustředěn ve vnitrokarpatských kotlinách, a to v Liptovské a Spišské kotlině. Ojediněle v Turčianské kotlině, na Horehroní, v Slovenském Ráji, Šarišské vrchovině a Nízkých Beskydech. Z panonské oblasti potvrzený výskyt poblíž Štúrova a Tvrdošoviec.
Ekologie: Roste na slatiništích, černavách, slaných loukách a kolem mořského pobřeží. Na Slovensku se vyskytuje hlavně v okolí vývěrů s tvorbou travertinu. Kvete od května do srpna.
biotop
Popis: Vytrvalá rostlina se silným oddenkem, bez výběžků, lodyha 10-60 cm dlouhá, bezlistá, po odkvětu se prodlužující. Listy v přízemní růžici, na bázi pochvaté, živě zelené, úzce čárkovité, až 4 mm široké, více než 3žilné, s 5-7 mm dlouhým jazýčkem. Hrozen hustý, úzký, někdy i s více než 50 krátce stopkatými květy. Okvětní lístky zelené, na špičce načervenalé. A 6, G 6. Nažky 3-4 mm dlouhé, 6pouzdré, podlouhle vejčité, pod čnělkou zaškrcené, na bázi zaokrouhlené.
Ohrožení a ochrana: V ČR je tento druh zařazen k nezvěstným druhům (A2), zákonem je chráněn jako kriticky ohrožený (§1); na Slovensku je hodnocen jako zranitelný, také zde je chráněn zákonem (VU/§).
Triglochin maritimaTriglochin maritima
Triglochin maritimaTriglochin maritima
Fotografováno ve dnech 8. 7. 2005 (autorka: Slovensko, Sivá Brada, u travertinového vývěru) a 8. 5. 2006 (detail květu – David Průša: Slovensko, Sivá Brada).