Syn.: Ulmus campestris L., Ulmus campestris var. latifolia Aiton, Ulmus communis Carrière, Ulmus glabra var. horizontalis (G. Kirchn.) Dippel, Ulmus horizontalis Loudon, nom. inval., Ulmus latifolia Moench, Ulmus major Sm., Ulmus montana With., nom inval., Ulmus montana var. pendula Loudon, Ulmus montana var. pendula-variegata Hartwig et Rümpler, Ulmus podolica Klokov, Ulmus scabra Mill., Ulmus scabra f. horizontalis (G. Kirchn.) Dippel, Ulmus scabra f. pendula (Loudon) Dippel, Ulmus sukaczevii Andrews
České mená: jilm drsný, jilm horský (Kubát 2002, Danihelka 2012)
Slovenské mená: brest horský (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Ulmaceae Mirb. – jilmovité / brestovité

Ulmus glabra

Rozšírenie: Mierne pásmo Európy od Britských ostrovov až po Ural a Kaukaz, v Nórsku vďaka Golfskému prúdu až po 67° severnej šírky, na juh po severné Španielsko, na Balkáne po severné Grécko; vo všeobecnosti viac-menej (okrem najxerotermnejších dubín) kopíruje areál opadavých listnatých lesov. V Česku i na Slovensku je v nížinách iba vzácny, inde sa vyskytuje hojne až roztrúsene.

Ekológia: Druh charakteristický pre sutinové lesy zväzu Tilio-Acerion, vzácnejšie v dubinách zväzu Quercion pubescenti-petraeae a v lužných lesoch, rastie na humóznych, sutinových alebo skeletnatých, mierne kyslých až zásaditých pôdach na karbonátoch i silikátoch v kolínnom až montánnom stupni. Kvitne v marci až máji.

Ulmus glabra

Opis: Opadavý listnatý strom vysoký 10–40 m, borka v mladosti hladká, sivohnedá, neskôr hlboko brázditá, vytvárajúca úzke pozdĺžne lišty. Mladé konáriky odstávajúco štetinaté, bez žliazok, staršie konáre holé alebo len krátko chlpaté. Púčiky valcovité až vajcovito kužeľovité, 6–9 mm dlhé, šupiny tmavohnedé, s hrdzavými chlpmi na chrbte a s brvami na okraji. Listy sú krátko stopkaté (stopka 1–4 mm), čepeľ je asymetrická, obrátene vajcovitá, najširšia nad stredom, na báze srdcovitá, na okraji dvojito ostro pílkovitá, na vrchole ostro končistá, z oboch strán chlpatá, drsná, 80–150 × 50–100 mm veľká. Súkvetie 10–30-kveté. Stopky kvetov kratšie než kvet (1–2,5 mm), okvetné lístky v počte 4–5(–6), 3–4 mm dlhé, tyčinky 2-krát dlhšie než okvetie, semenník holý. Plodom sú široko elipsovité až obrátene vajcovité, krátko stopkaté alebo sediace nažky s tenkým krídelným lemom. Semeno je umiestnené viac-menej v strede nažky.

Variabilita: Západoerópsky taxón Ulmus glabra subsp. montana (Stokes) Hyl. má čepele holé až takmer holé, hladké.

Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra

Foto: 16. 7. 2008 a 13. 5. 2009 (Slovensko, Vtáčnik, Vodopád na Pokutskom potoku a Strážovské vrchy, Rokoš).