Syn.: Urtica radicans Bolla, Urtica major Kanitz ε kioviensis (Rogow.) Kanitz, Urtica dioica var. kioviensis (Rogow.) Weddell, Urtica dioica B kioviensis II. radicans A. et Gr., Urtica dioica subsp. kioviensis (Rogow.) Domin, Urtica kioviensis var. radicans (Bolla) Podp., Urtica bollae Kanitz, Urtica dioica subsp. bollae (Kanitz) Domin
Čeleď: Urticaceae Juss. – kopřivovité
Urtica kioviensis
Rozšíření: Kontinentální druh vyskytující se od Maďarska po jižní Rusko. Izolované výskyty jsou známy ve středním Německu, Dánsku, východním Rakousku, na jihovýchodní Moravě a na Slovensku.
V České republice byla kopřiva lužní poprvé nalezena r. 1947 u Moravského Písku na jihovýchodní Moravě. Od počátku 90. let 20. století byla považována za vyhynulou, roku 2001 však byla nalezena v rezervaci Ranšpurk v oblasti soutoku Moravy a Dyje. V současnosti jsou na Lanžhotsku známy dvě lokality tohoto druhu a jedna lokalita na dolní Svratce (PR Plačkův les a říčka Šatava).
Urtica kioviensis
Ekologie: Kopřiva lužní roste v úvalech nížinných řek v lužních lesích, zejména v olšových a vrbových luzích, ve společenstvech svazu Alno-Ulmion. Na moravských lokalitách se vyskytuje při okrajích tůní.
Urtica kioviensis
Popis: Vytrvalé byliny s tlustými plazivými oddenky. Lodyha 40–200 cm vysoká, vystoupavá, dutá, nevýrazně hranatá, v uzlinách kořenující, s roztroušenými žahavými chlupy, nežahavé chlupy zpravidla chybí nebo jsou velmi vzácné. Listy široce až úzce vejčité, na okraji pilovité až hrubě zubaté. Svrchní strana listu zpravidla světle až žlutavě zelená, lesklá, lysá nebo s roztroušenými žahavými chlupy, spodní strana s roztroušenými žahavými chlupy, ojediněle olysalá až lysá, zelená. Palisty v horní části lodyhy až do poloviny délky srostlé. Květy zpravidla jednodomé v klasovitých až latovitých květenstvích. Častěji v dolní polovině lodyhy samčí květenství, v horní polovině samičí, ve střední části smíšená. Plodem jsou úzce eliptické až úzce vejčité, slabě lesklé, světle hnědé až hnědé nažky.
Záměny: Od hojné kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) se liší zejména jednodomostí, výrazně vystoupavou a kořenující lodyhou, světlejšími lesklými listy a palisty v horní části lodyhy částečně srostlými.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je kopřiva lužní vedena jako kriticky ohrožený druh (C1b). Na Slovensku je zařazena mezi ohrožené druhy (EN), je zde také chráněna zákonem.
Urtica kioviensisUrtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Fotografováno dne 10. 6. 2008 (Lanžhot, tůň v SV cípu NPR Ranšpurk).