Syn.: Veronica tournefortii C. C. Gmelin, Veronica agrestis var. byzantina Sibth. et Sm., Veronica buxbaumii Ten., Cochlidiospermum buxbaumii (Ten.) Opiz, Veronica byzantina (Sibth. et Sm.) Britton, Sterns et Poggenb.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité

Veronica persica

Rozšíření: Druh je původní v pohořích Střední Asie, od severního Íránu po Himálaj. Pravděpodobně je allotetraploidem vzniklým hybridizací druhů Veronica polita (rozrazil lesklý) a V. ceratocarpa v oblasti Kavkazu a severního Íránu.
Do Evropy byl zavlečen počátkem 19. století (pravděpodobně prostřednictvím botanických zahrad). Velice rychle se rozšířil a v současnosti roste prakticky v celém mírném klimatickém pásmu severní i jižní polokoule.
V České republice jeden z nejběžnějších plevelů nižších až podhorských poloh, řidčeji vystupuje až do subalpínského stupně.

Ekologie: Plevel vyskytující se na nejrůznějších antropogenních stanovištích – v zahradách, městských trávnících, v polích, na rumištích, podél komunikací, zřídka i na loukách. Druh zkombinoval ekologické vlastnosti svých rodičů, je proto schopný osidlovat širokou škálu stanovišť a rychle se šířit. Kvete od března do října.

Veronica persica

Popis: Jednoleté, 10–50 cm vysoké byliny. Lodyha poléhavá nebo vystoupavá, hustě, často téměř dvouřadě chlupatá. Listy střídavé (jen nejdolejší někdy vstřícné), řapíkaté, čepel na bázi uťatá, na okraji hrubě pilovitá, tupě špičatá, oboustranně řídce chlupatá. Hrozen všestranný, květy jednotlivé v úžlabí listenů (často již od báze lodyhy), listeny tvarem i velikostí podobné listům. Květní a plodní stopky 1,2–2krát delší než podpůrný listen, od vřetene květenství šikmo rozestálé, těsně pod plodem zahnuté, hustě krátce chlupaté. Kalich cca do 1/5 srostlý. Koruna 8–15 mm v průměru, světle modrá s tmavším žilkováním, 4četná, dolní cíp nejužší, často zřetelně světlejší, bělavý. Prašníky modré. Tobolky širší než dlouhé, z boku nápadně smáčklé a kýlnaté, se zářezem s hranami svírajícími tupý úhel, výrazně síťnatě žilnaté, roztroušeně chlupaté žláznatými i krycími chlupy.

Veronica persicaVeronica persica
Veronica persica

Fotografováno ve dnech 7. 3. 2008 (Česko, Praha, Modřany), 12. 3. 2008 (Praha, Braník) a 28. 4. 2008 (Praha, Libuš).