Syn.: Altensteinia fragosa Løjtnant
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Aa maderoi

Rozšíření: Druh Severních And, byl popsán z jihozápadní Kolumbie (departament Cauca), vyskytuje se i v centrální horské části této země a v sousedním Ekvádoru, snad zasahuje i do Venezuely.

Ekologie: Roste terestricky ve vlhkých horských lesích a v páramu, v nadmořských výškách zhruba od 2800 až do 3800(–4300) m.

Aa maderoi

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 50–70 cm dlouhou. Listů v přízemní růžici je obvykle 4–6, jsou kopinaté, 7–11 cm dlouhé a ve středu 1,3–2 cm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté, lysé. Květenství je terminální, hroznovité, mnohokvěté až 15 cm dlouhé; listeny jsou blanité, nahnědlé, kopinaté, špičaté, výrazně přesahují květy; květy jsou bělavé, lysé, nejsou resupinované, vnější okvětní lístky jsou podlouhlé, tupé, dorsální je asi 3,5 mm dlouhý, postranní lístky jsou vzpřímené, srpovitě zahnuté, asi 4 mm dlouhé, vnitřní okvětní lístky jsou odstálé, šikmě jazykovité, tupé, pysk je přímý, bačkůrkovitý, na okraji pilovitý až zubatý; sloupek je krátký. Plodem je tobolka.

Záměny: Rozdíly mezi jednotlivými druhy rodu Aa jsou nezřídka jen nepatrné, jejich rozlišování není snadné. Tak například zde představovaný druh poněkud připomíná další andský taxon Aa paleacea (ten byl popsán z Ekvádoru a najdeme jej i v horách Kostariky, na jihu potom zasahuje až do Peru), jeho květy jsou však o něco menší, listeny by měly být asi jen 2krát delší než květy a bělavé. Poněkud lépe je odlišitelný druh Aa colombiana, který má listeny téměř okrouhlé, tupé a zhruba stejně dlouhé jako květy.

Ohrožení a ochrana: Stejně jako na všechny vstavačovité, tak i na tento druh se vztahuje ochrana mezinárodní obchodní úmluvy CITES.

Poznámka: Pozoruhodné rodové jméno Aa snad nebude jen jakousi kuriozní hříčkou Heinricha G. Reichenbacha, je možné, že odkazuje na Pietera van der Aa (1659–1733), holandského nakladatele. Rod Aa v současnosti čítá 25 druhů, které se vyskytují v horských oblastech Střední a Jižní Ameriky.

Aa maderoiAa maderoi
Aa maderoi
Aa maderoi

Fotografoval Mário Duchoň, dne 14. 2. 2014 (Kolumbie, okolí sopky Nevado del Ruiz).