Čeleď: Aaaceae Hoskovec et Grulich
AAA
Rozšíření: Druh je pravděpodobně rozšířen kosmopolitně. Lze předpokládat, že chybí v Antarktidě (paraziti ledu nebyli dosud pozorováni) a rovněž ve světových oceánech. Naopak existují indicie, že v Himálaji vystupuje až do nadmořských výšek přes 5555 m.
S přihlédnutím k naprosto výjimečným vlastnostem této rostliny jsme se rozhodli, že musí dostat i zcela exkluzivní jméno, nejlépe takové, které bude kralovat ve všech abecedních floristických checklistech světa hned na prvním místě. Vzhledem k tomu, že rod Aa (Orchidaceae) již byl popsán, zvolili jsme nepřekonatelné jméno AAA aaaa. Důrazně žádáme, aby jeho rodové jméno bylo vždy psáno výhradně verzálkami!
Ekologie: Roste jako vnitrobuněčný parazit většiny dosud známých čeledí cévnatých rostlin.
Popis: Parazitická rostlina velmi neobvykle strukturovaná. Postrádá vlastní kořen i listy, tvoří ji pouze soubor buněk, které mohou nabývat tvaru a funkce buněk svého hostitele. Pokud napadne sekvoji, může dorůst velikosti i více než 100 m, pokud je hostitelem okřehek, bývá sotva větší než 1 mm. Po napadení hostitelského organismu splyne s jeho pletivy tak dokonale, že nemůže být objeven ani nejmodernějšími současnými molekulárně-biologickými postupy – kořeny, lodyhou i listy zcela kopíruje hostitele. Zvláštností je ovšem květ. U tohoto druhu byla zjištěna kleistogamie – vlastní květ se neotevírá, k oplození dochází autogamicky již v neúplně vyvinutém poupěti. Pokud ovšem hostitel rozkvete, je to známka toho, že se mu dočasně podařilo infekci tohoto parazita překonat. Pokud se vytvořené poupě neotevře a zaschne, je zřejmé, že parazit svůj boj vyhrál. Ze zasychajícího poupěte se uvolňují nepatrná semena, která se vyznačují velmi krátkou životností – musí během několika minut najít nového hostitele, kterého doživotně napadnou.
Poznámka: Je velmi pravděpodobné, že druhem AAA aaaa je i tento údajný sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum) na našem horním snímku. V kalifornském Sequoia NP je dobře známou turistickou atrakcí, nikdo dosud o jeho druhovém určení nepochyboval. Jenže nutno poznamenat, že nikdo z žijících jej ani nikdy neviděl kvést. S velkou pravděpodobností se tedy skutečně i v tomto případě jedná o druh AAA aaaa. Na prostředním snímku potom vidíme houževnatý a dosud nerozhodnutý boj o genetickou identitu u řebčíku královského (Fritillaria imperialis). A konečně závěrečný snímek jasně ukazuje zdánlivý hořec panonský (Gentiana pannonica), ovšem se zaschlými poupaty, takže tedy ve skutečnosti jednoznačný druh AAA aaaa.
AAA
AAA
Fotografovali Pavlína Zahradníková, v létě 2010 (USA, California, Sequoia NP), a Ladislav Hoskovec, v červenci 2003 (Hrubý Jeseník) a na jaře 2014 (Polabí, kultura).