Syn.: Abelmoschus abelmoschus (L.) H. Karst., nom. inval., Abelmoschus chinensis Wall., Hibiscus abelmoschus L., Hibiscus chinensis Roxb., Hibiscus moschatus (Medik.) Salisb.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité

Abelmoschus moschatus

Rozšíření: Areál druhu leží v jižní a jihovýchodní Asii, táhne se od Indie přes Thajsko a Indočínu až po jihovýchodní Čínu a Tchaj-wan. Byl zavlečen i na sever Austrálie a na mnohé pacifické ostrovy, do tropů Afriky i Ameriky.

Ekologie: Roste na křovinatých svazích, v roklích a údolích, podél břehů vodních toků.

Abelmoschus moschatus

Popis: Jednoletá až vytrvalá bylina, 1–2 m vysoká, někdy i polokeř až 3 m vysoký, lodyha je chlupatá, vzácněji i lysá. Řapík je 7–15 cm dlouhý, čepel je tvarově variabilní, obvykle je dlanitě (3–)5–7laločná, dosahuje 6–15 cm v průměru, na bázi je srdčitá, jednotlivé laloky jsou kopinaté až trojúhelníkovité, po okraji nepravidelně pilovité, po obou stranách řídce chlupaté; palisty jsou čárkovité, 7–8 mm dlouhé. Květy vyrůstají z úžlabí listů jednotlivě na stopkách 2–8 cm dlouhých; kalíšek je rozčleněn na 6–10 cípů, které jsou čárkovité, (8–)10–13 mm dlouhé a 1,5–2 mm široké, zakřivené; kalich je mnohem delší než kalíšek, 20–30 mm dlouhý, 5cípý, chlupatý; koruna dorůstá 7–12 cm v průměru, korunní lístky jsou obvejčité, žluté, na bázi tmavě nachové; tyčinkový sloupek je zhruba 25 mm dlouhý, lysý. Plodem je podlouhlá tobolka, 5–6 cm dlouhá, na vrcholu špičatá, chlupatá.

Záměny: Podobný druh Abelmoschus esculentus mívá květní stopky kratší (obvykle 0,5–1,5 cm), naopak plody tohoto druhu jsou podstatně delší (7–25 cm).

Využití: Rostlina nachází uplatnění v tradiční asijské medicíně, ze semen se získává olej. Objevuje se však v kultuře i jako rostlina okrasná.

Poznámka: V rodu Abelmoschus je v současnosti akceptováno 12 druhů (POWO 2020), které pocházejí z tropů Starého světa.

Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Fotografovala Věra Svobodová, dne 29. 2. 2020 (Laos, okolí Vang Vieng).