Syn.: Abies kotschyana Fenzl ex Tchich., Abies rinzii Gordon, Abies selinusia Carrière, Abies tchugatskoi Lawson ex Gordon, Picea cilicica (Antoine et Kotschy) Rauch. ex Gordon, Pinus cilicica Antoine et Kotschy, Pinus tchugatskoi Fisch. ex Henkel et Hochst., nom. inval.
Česká jména: jedle cilicská (Klika 1953), jedle cilicijská (Mareček 1994)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Abies cilicica
Rozšíření: Endemit hor v jižní části Turecka, v Sýrii a Libanonu. V Turecku roste v pohořích Taurus, Antitaurus a Amanus.
Ekologie: Roste v horských lesích v nadmořských výškách 1000–2100 m, v nichž nezřídka tvoří dominantu; často ji provází cedr (Cedrus libani), borovice černá (Pinus nigra subsp. pallasiana) a některé druhy jalovců. Na stanovištích panují specifické klimatické poměry se srážkově poměrně bohatými zimami s dlouho ležící sněhovou pokrývkou, ale s horkým a suchým létem.
Abies cilicica
Popis: Strom 25–35 m vysoký, s úzce kuželovitou korunou a přímo vzhůru směřujícími větvemi; kmen může dorůst až do průměru 210 cm, má popelavě šedou borku, která je zprvu hladká, později je hluboce rozpraskaná na polygonální šupinovité díly. Jehlice směřují nahoru a dopředu a často jsou uspořádány do podoby písmene V (nejsou výrazněji dvouřadé), jsou čárkovité, 2–4 cm dlouhé, na konci povětšinou tupé až vykrojené, na líci jsou tmavozelené, na rubu s výraznými podélnými bílými pruhy, na líci mají 2–3 krátké linie průduchů, na rubu jsou průduchy v 6–7 liniích. Samčí šištice jsou krátké, válcovité, nicí; samičí šištice jsou přímé, válcovité, ve zralosti 15–30 cm dlouhé a 4–6 cm široké, červenohnědé, semenné šupiny jsou delší než hrotité šupiny podpůrné; šišky se rozpadají na stromě. Semena jsou červenohnědá a mají obvejčité, až 2 cm dlouhé křídlo.
Poznámka: Někteří autoři rozlišují 2 poddruhy: nominátní subsp. cilicica by se měla vyznačovat absenci pryskyřičných pupenů a chlupatým letorosty, zatímco subsp. isaurica Coode et Cullen pryskyřičné pupeny vytváří a letorosty má lysé. Populace druhého poddruhu by měly být vázány na nejzápadnější část areálu druhu; fotografované rostliny k němu zřejmě také patří.
Abies cilicicaAbies cilicica
Abies cilicica
Fotografováno dne 16. 5. 2011 (Turecko, pohoří Taurus, Yarpuz).