Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Abies holophylla
Rozšíření: Asie – jihovýchodní Čína, Mandžusko a Korea. V ČR hlavně jako sbírková dřevina v arboretech, vzácně vysazovaná i jako okrasná dřevina.
Ekologie: V oblastech původního výskytu je dřevinou kontinentálního klimatu se suchou zimou a vlhčím létem, roste převážně v horských údolích a na svazích hor, nejčastěji od 500–1500 m n. m., převážně na rulovém a granitovém podloží, oblibuje hlubší, humusem obohacené půdy. V našich podmínkách se jí daří i na sušších stanovištích, lépe však roste v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí. Poměrně dobře snáší i tuhé zimy.
Abies holophyllaAbies holophylla
Popis: Statný strom, dorůstající 30–50 m do výšky a do 1,2 m v průměru, s pravidelnou kuželovitou korunou. Borka šedá až hnědošedá, mělce rozbrázděná, u starších jedinců šupinatě odlupčivá. Letorosty žlutavě šedé, zpočátku řídce chlupaté, později olysalé. Jednoleté větvičky v okolí listových polštářků jemně rýhované, u starších rýhy výraznější. Zimní pupeny vejčité, zašpičatělé, kryté přitisklými šupinami, červenohnědé, slabě smolnaté, nebo velmi vzácně i bez pryskyřice. Jehlice tuhé, lesklé, tmavě zelené 2–4,5 cm dlouhé, 2–2,5 mm široké, na konci zaoblené, nebo častěji zašpičatělé, u mladých jedinců pichlavé, na rubu se 2 bělavými nebo šedozelenými pruhy. Samčí šištice žluté, asi 1 cm dlouhé, samičí tmavě nachové. Šišky s krátkou stopkou, vzpřímené, vejčitě válcovité až válcovité, 9–14 cm dlouhé, 3,5–4,5 cm široké, na špici zaokrouhlené, vzácně s prodlouženou uťatou špičkou. Před obdobím zralosti zelené nebo lehce nafialovělé, později světle hnědé, rozpadavé. Vřeteno konické, na bázi asi 1 cm široké. Semenné šupiny asi 2 cm vysoké a 3 cm široké, zaoblené. Podpůrné šupiny, brakteje, dosahují asi 1/3 délky semenných šupin. Semena trojúhelníkovitého tvaru, asi 6 mm dlouhá a 4 mm široká, s asi 13 mm dlouhým křídlem. Šišky dozrávají od konce září až do října.
Abies holophyllaAbies holophylla
Záměny: Dobře poznatelná jedle hlavně podle rýhovaných 2letých větviček. Podobná Abies homolepis má výrazně rýhované i letorosty.
Abies holophylla
Fotografováno dne 2. 9. 2006 (arboretum v Kunraticích u SLŠ Šluknov).