Rozlehlá Etiopská vysočina je rozčleněna do několika samostatných skupin, které se vyznačují velmi vysokými nadmořskými výškami. Jednou z nich je pohoří Wollo, které leží jihovýchodně od nejvyšší části této vysočiny, Simienských hor. Oblast je součástí Somálsko-etiopské provincie Paleotropis.
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Pohoří Wollo kulminuje masivem hory Abuna Yosef v nadmořské výšce 4284 m. Z geologického hlediska je tato část Etiopie budovaná vulkanickými horninami, především třetihorními čedičovými lávami, méně často zpevněnými sopečnými tufy, jejíž vznik je spojen s trháním africké litosférické desky asi před 50 miliony let. Lávové proudy zde vytvořily systém tzv. trapů, což si lze představit jako stupňovitě uspořádané, gigantické stolové hory utuhlé nezvrásněné lávy – jsou to plošiny, ukončené vysokými okrajovými srázy. Lávovými proudy občas pronikl nějaký ten sopečný peň, který se vyznačuje typickými sloupcovitými šestihrany.
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Masiv Abuna Yosef se nachází v pramenné oblasti třetí největší etiopské řeky Tekeze severovýchodně od historického městečka Lalibela a jeho pata leží v nadmořské výšce nad 2000 m. Protože se rozkládá téměř ve středu Etiopské vysočiny a je obklopen ze všech stran vysokými horami, je zřetelně sušší než vzpomínané Simienské hory, což je zde nápadné jak v nejnižším, tak i v nejvyšším vegetačním stupni. I tady však teploty nad ránem pravidelně spadnou pod bod mrazu, zatímco nejvyšší denní teploty vystupují nad 20 °C.
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Protože základna masivu Abuna Yosef leží ve výšce skoro 2500 m, jsou zde vytvořeny jen tři vegetační stupně. V nejnižším, který zasahuje zhruba k 3000 m n. m., je poměrně vyprahlá akáciová savana s dominantním druhem Acacia abyssinica, dosti hojná je i Cordia africana (Boraginaceae). Krajina je však značně narušena zemědělstvím: intenzivní pastvou i orbou – hlavní pěstované plodiny jsou zde čirok (Sorghum bicolor) a tef (Eragrostis tef), z olejnin hlavně světlice barvířská (Carthamus tinctorius), místy jsou hojné luštěniny, zejména cizrna (Cicer arietinum).
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Výše se nachází stupeň afromontánního lesa. Pěkné ukázky této vegetace se zachovaly zejména na prudších svazích – zde převládá vřesovec Erica arborea, vtroušené jsou jalovec Juniperus procera a Hagenia abyssinica z čeledi růžovitých (Rosaceae), na okrajích porostů se pomístně objevuje i obří bělotrn Echinops longisetus. Bylinné patro je druhově velmi bohaté, s různými starčky (Senecio), zvonky (Campanula), diviznami (Verbascum) a početnými hluchavkovitými (Lamiacea).
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Velmi pozoruhodná je vegetace na kolmých skalách a převisech, v níž je velmi hojné Aeonium leucoblepharum, dosti pravidelně se objevuje i prvosenka Primula verticillata subsp. simensis, oba taxony jsme zde pozorovali mnohem častěji než v Simienských horách. V polních kulturách, pro něž se využívají i skutečně příkré svahy, se objevuje pšenice (Triticum aestivum), ječmen (Hordeum vulgare) a hojně i čočka (Lens culinaris).
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Nejvyšší, afroalpinský stupeň je ve srovnání se Simienskými horami velmi jednotvárný. Na mnohahektarových plochách zde převládá nevysoký hvězdnicovitý keřík Euryops pinifolius, tuto jednotvárnost narušují jen malé plochy pramenišť s porosty dominující hvězdnicovité rostliny Haplocarpha rueppellii. Keříčkovité smily (Helichrysum), jakož i obří sloupové lobelky (Lobelia rhynchopetalum) jsou zde nehojné; druhou jmenovanou rostlinu jsme zde v roce 2013 nenašli nikde kvetoucí.
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Podobně jako květena Simienských hor i zdejší flóra se vyznačuje silným zastoupením mediteránních druhů, především ve stupni vřesovcových lesů. Co je ovšem od zmíněného pohoří odlišuje, je relativní sucho jak ve stupni akáciové savany, tak ve stupni afroalpinském. Nepodařilo se nám zde například nalézt ani jeden z kropenáčů (Swertia), které jsou v Simienských horách všudypřítomné; naproti tomu je zde patrný význačný vliv jižní Afriky, který reprezentují obě jmenované dominanty nejvyššího stupně – Euryops pinifolius i Haplocarpha rueppellii.
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
V masivu Abuna Yosef dosud nebylo vyhlášeno žádné chráněné území, proto například opice dželady (Theropithecus gelada) jsou zde mnohem plašší, pronásledované rolníky za nevítanou pomoc při sklizni obilovin. Území je ale mimořádně zajímavé z kulturně-historického hlediska. V městečku Lalibela, které je východiskem cest do masivu, se nachází snad nejvýznamnější etiopská historická pamětihodnost, soubor 11 raně středověkých chrámů vytesaných do relativně měkkého sopečného tufu – tento soubor je zapsán na seznam Světového dědictví pod patronací UNESCO. I výše v horském masivu se nachází několik vzácných památek: kláštery vyzdobené středověkými freskami, v jejichž zdech se chovají velmi cenné tepané kříže i prastaré iluminované rukopisy.
Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
V této oblasti jsme zaznamenali následující druhy rostlin:

Acacia abyssinica
Adiantum capillus-veneris
Aeonium leucoblepharum
Aloe debrana
Aloe monticola
Aloe pulcherrima
Anagallis foemina
Anchusa affinis
Anthemis tigrensis
Barleria ventricosa
Bartsia decurva
Carduus macracanthus
Carduus schimperi
Cerastium afromontanum
Cineraria abyssinica
Colutea abyssinica
Conyza vernonioides
Cordia africana
Cupressus lusitanica
Cynodon dactylon
Delosperma schimperi
Echinops longisetus
Eragrostis tef
Erica arborea
Euphorbia abyssinica
Euphorbia tirucalli
Euryops pinifolius
Felicia dentata
Festuca abyssinica
Festuca macrophylla
Gladiolus abyssinicus

Gomphocarpus fruticosus subsp. flavidus
Hagenia abyssinica
Haplocarpha rueppellii
Haplocarpha schimperi
Hebenstretia angolensis
Hedbergia abyssinica
Helichrysum citrispinum
Helictotrichon elongatum
Heracleum abyssinicum
Hibiscus crassinervius
Hypericum quartinianum
Hypericum revolutum
Hypoestes triflora
Juniperus procera
Kniphofia foliosa
Lens culinaris
Leucas stachydiformis
Linum usitatissimum
Lobelia rhynchopetalum
Lotus goetzei
Minuartia filifolia
Myrsine africana
Nepeta azurea
Nicandra physalodes
Ocimum grandiflorum

Otostegia tomentosa subsp. steudneri
Pelargonium multibracteatum
Phagnalon abyssinicum
Phragmanthera macrosolen
Plantago lanceolata
Plectocephalus varians
Plectranthus punctatus
Polygala hottentota

Primula verticillata subsp. simensis
Rosa abyssinica
Rumex nervosus
Sagina abyssinica
Salvia merjamie
Salvia schimperi
Scleranthus annuus
Senecio nanus
Senecio ochrocarpus
Senecio schultzii
Sida tenuicarpa
Silene macrosolen
Solanecio gigas
Sorghum bicolor
Trifolium acaule
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Triticum aestivum
Umbilicus botryoides
Ursinia nana
Urtica simensis
Verbascum arbusculum
Verbascum brevipedicellatum
Wahlenbergia silenoides

Etiopie, pohoří Wollo, masiv Abuna Yosef
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 4. až 8. 11. 2013.