Syn.: Abutilon glaucum (Cav.) Sweet, Abutilon muticum (Delile ex DC.) Sweet, Abutilon tomentosum Wight et Arn., Sida glauca Cav., Sida mutica Delile, Sida pannosa G. Forst., Sida polycarpa C. Sm.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Abutilon pannosum
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál se táhne od západní subsaharské Afriky až do střední Indie, na sever zasahuje až do Izraele, na jih do Tanzanie.
Ekologie: Stanovištěm jsou suchá koryta periodických toků, křoviny, okraje cest a ruderalizovaná místa včetně lidských sídel.
Abutilon pannosum
Popis: Polokeř 1,5–3 m vysoký, na všech částech s hvězdovitými chlupy. Listy jsou střídavé, řapík je 1,5–8 cm dlouhý, čepel vejčitá až téměř okrouhlá, 2–15 cm dlouhá a 11,5 cm široká, sametově chlupatá, s 7–9 žilkami, na bázi srdčitá, na okraji pilovité, na vrcholu tupá až zašpičatělá; palisty jsou kopinaté, srpovitě zahnuté, 4–7 mm dlouhé, opadavé. Květy jsou úžlabní, nejčastěji jednotlivé, někdy tvoří hroznovité nebo latovité květenství; stopky květů jsou 1–6 cm dlouhé, pod polovinou délky článkované; kalich je 1–1,5 cm dlouhý, asi do poloviny srostlý, s vejčitými až kopinatými cípy; korunní lístky jsou obvejčité, 1,4–2,5 cm dlouhé, sytě žluté, na vrcholu šikmo vykrojené; tyčinky srůstají do sloupku asi 5 mm dlouhého, s hvězdovitými chlupy; gyneceum srůstá z početných plodolistů. Plod je kulovitý, 1–1,5 cm v průměru, chlupatý a rýhovaný, po dozrání se rozpadá do (20–)24–28(–31) merikarpií, každé obvykle s 3 ledvinitými semeny.
Abutilon pannosum
Abutilon pannosum
Fotografoval Antonín Reiter, dne 4. 4. 2011 (Omán, Al Aqor).