Syn.: Mimosa heterophylla Lam.
Česká jména: kapinice (Presl 1846), akácie, kapinice (Mareček 1994)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Acacia heterophylla
Rozšíření: Jediný původní druh akácie (Tamarin des Hauts) na ostrově Réunion, roste v nadmořských výškách 1200–2200 m. Jako užitková dřevina byla vysázena na Madagaskaru a snad i v Indii.
Acacia heterophylla
Ekologie: Velmi charakteristická, místy dominantní dřevina nejvyššího stupně lesních porostů na ostrově, místy tvoří horní hranici lesa, na niž výše navazují vřesovcové křoviny. Optimum výskytu leží v místech s průměrnou roční teplotou 11–17 °C a ročním úhrnem srážek kolem 1500 mm – toho je dosahováno především na svazích chráněných před přímým nárazem monzunu v jakémsi závětří. Dobře snáší kolísání teplot v průběhu dne i vítr. Vytváří druhově poměrně chudé společenstvo.
Acacia heterophyllaAcacia heterophylla
Acacia heterophyllaAcacia heterophylla
Popis: Mohutný, 20–25 m vysoký strom s křivolakými větvemi, poněkud připomínající větrem ošlehané duby; v nadmořských výškách nad 2000 m však častěji jen keřového vzrůstu. Kmen se vyznačuje podélně rýhovanou borkou. Listy jsou střídavé, v mládí dvakrát zpeřené, avšak řapík je lupenitě rozšířený. Později zpeřené čepele opadávají a jako asimilační orgán funguje jen jednoduché, často srpovitě zahnuté, 6–16 cm dlouhé a 0,5–2 cm široké fylodium. Proměna listů je tedy zodpovědná za druhové jméno. Květy jsou sdružené po 30–40 do kulovitých strboulů, které se sdružují do hroznů. Květy jsou světle žluté. Zralé lusky jsou hnědé, 8–10 cm dlouhé a obsahují 5–10 smáčknutých černohnědých semen.
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Využití: Dřevo této akácie je velmi kvalitní, tvrdé, v minulosti bylo hojně využíváno zejména jako materiál při výrobě nábytku a stavěly se z něj dokonce i lodě. Nadměrná exploatace vedla k tomu, že mnoho původních porostů bylo zničeno.
Acacia heterophylla
Acacia heterophylla
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, ve dnech 9.–17. 9. 2008 (Réunion).