Syn.: Acacia dekindtiana A. Chev., Acacia eburnea sensu auct., Acacia horrida sensu auct., Acacia inconflagrabilis Gerstner, Acacia karoo Hayne, Acacia natalitia E. Mey.
Česká jména: kapinice (Presl 1846), akácie, kapinice (Mareček 1994)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Acacia karroo
Rozšíření: Druh s širokým areálem v jižní Africe. Na sever zasahuje do Angoly a Zambie, z afrických akácií dosahuje nejdále na jih a jihozápad kontinentu. Vysazována je v Austrálii, v Indii a v Izraeli.

Ekologie: Charakteristický druh savan, na jihu kontinentu provází vegetaci karoo, tvoří typické porosty podél periodických vodních toků. Rovněž se s ním setkáváme na pobřežních dunách. Je velmi odolný k suchu a v rámci rodu patří k nejvíce mrazuvzdorným: dobře snáší i pokles teploty pod bod mrazu. Velké stromy jsou dobrými indikátory výskytu dostupné podzemní vody. Opylovači jsou různé druhy hmyzu.

Acacia karroo

Popis: Stálezelený, ale v jižní části areálu opadavý keř nebo strom s kulatou korunou, dorůstající výšky až 12 m; borka je hnědá, rozbrázděná, na mladých větvích nápadně červenohnědá. Listy jsou dvakrát zpeřené, každá část nese 5–15(–27) párů lístků; lístky jsou podlouhlé, 4–7(–12) mm dlouhé a 1–3(–5) mm široké, lysé, celokrajné, na vrcholu tupé nebo špičaté, ale bez nasazené špičky; párové ostny (vzniklé ztrnovatěním palistů) jsou přímé, 5–7(–17) cm dlouhé, bělavé až světle okrové, na špičce často tmavé. Květy tvoří kulovité strbouly 8–12 mm v průměru; koruna je drobná, zářivě žlutá; tyčinek je mnoho, volných; gyneceum tvoří jediný plodolist. Plodem je zploštělý, poněkud srpovitě zahnutý, (4–)6–16 cm dlouhý a 0,6–0,9(21) cm široký lusk, zaškrcovaný mezi zploštělými semeny.

Záměny: V jižní části Afriky se kromě tohoto druhu vyskytuje ještě Acacia caffra, která se odlišuje zakřivenými trny, válcovitým květenstvím a světle žlutými květy. Spolu s nimi lze běžně nalézt i několik zavlečených australských druhů, hojná je zejména Acacia cyclops, která má jednoduchá, podlouhlá, vícežilná fylodia namísto listů, nezaškrcované lusky.

Ohrožení a ochrana: Ačkoli je tento druh dosud hojný, přírodní populace jsou místy ohrožovány intenzivní pastvou, proto je hodnocen na jihoafrickém červeném seznamu jako vyžadující pozornost (least concern).

Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19. a 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Klein Karoo: Oudshoorn; Groot Karoo: Prince Albert Road); Věra Svobodová, dne 17. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, údolí Prince Albert); Ladislav Hoskovec, dne 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).