Syn.: Acacia arcuata Spreng., Acacia melanoxylum R. Br., orth. var., Mimosa melanoxylon (R. Br.) Poir., Mimosa melanoxylum Poir., Racosperma melanoxylon (R. Br.) C. Mart., Racosperma melanoxylon (R. Br.) Pedley
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Acacia melanoxylon
Rozšíření: Pochází z jihovýchodu Austrálie, roste ve státech Queensland, Nový Jižní Wales, Victoria a Jižní Austrálie, zasahuje i na Tasmánii.
Ekologie: Roste v různých vegetačních typech, např. v chladnějších deštných lesích, ve vlhčích sklerofylních porostech a podél vodních toků, na Tasmánii tvoří stromovou dominantu zalesněných periodických mokřadů. Preferuje živinami bohatší půdy.
Acacia melanoxylon
Popis: Obvykle strom vysoký 6–30(–45) m, méně často keř 1,5–3 m vysoký, tvoří kořenové výběžky; borka je tvrdá, rýhovaná; větve jsou hranaté, žebrované, obvykle lysé. Fylodia jsou podlouhlá, kopinatá nebo obkopinatá, 4–16 cm dlouhá a 0,6–2,5 cm široká, asymetrická, kožovitá, tmavozelená, s 3–5 páry vyniklých postranních žilek a síťnatou žilnatinou mezi nimi, na konci tupá až špičatá a někdy srpovitě zahnutá; někdy zůstávají i v dospělosti přítomny dvakrát zpeřené pravé listy. Květenství jsou husté, kulovité strbouly, vyrůstají v 0,6–4 cm dlouhých hroznech po 3–5 v paždí fylodií; stopky strboulů jsou 4,5–13 mm dlouhé, lysé; květy jsou 5četné, ve strboulu po 30–56, kalich je zvonkovitý; koruna je srostlá, žlutá; tyčinek je mnoho. Lusky jsou až 15 cm dlouhé a 0,4–0,8 cm široké, tvrdé, zkroucené, dřevnaté; semena jsou příčně eliptická, lesklá, černá.
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Fotografovala Alena Vydrová, dne 18. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).