Syn.: Acacia raddiana Savi, Mimosa tortilis Forssk., Vachellia tortilis (Forssk.) Galasso et Banfi
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Acacia tortilis

Rozšíření: Rozsáhlý areál zabírá suché oblasti téměř celé Afriky od Maroka a Egypta na severu po Angolu, Namibii a Jihoafrickou republiku na jihu, ve východní části kontinentu v oblasti savan je také téměř kontinuálně rozšířen; chybí v oblasti deštných lesů při Guinejském zálivu a v Konžské pánvi. Kromě toho roste také v Izraeli a na celém Arabském poloostrově. Zavlečen byl do Pákistánu a na Madagaskar. Druh je dosti proměnlivý, rozlišují se asi 4 poddruhy, zejména v souvislosti s oděním letorostů, listů nebo plodů.

Ekologie: Charakteristická dřevina písčitých nebo štěrkovitých polopouští a suchých savan, často také roste na dnech vyschlých vodních toků (vádí), často provází místa s podzemní vodou nehluboko pod povrchem, k níž proniká pomocí dlouhých houževnatých kořenů. Snáší teploty až 50 °C a roční srážkové úhrny 100–1000 mm. V jižní části Arabského poloostrova vystupuje až do nadmořské výšky 1900 m.

Acacia tortilis

Popis: Strom 4–21 m vysoký, s plochou, deštníkovitou korunou; letorosty jsou lysé nebo chlupaté. Listy jsou střídavé, dvakrát sudozpeřené, primární vřeteno nese 2–10 párů zpeřených lístků prvního řádu; lístků druhého řádu je 6–22 párů; lístky jsou podlouhlé, 0,5–4(–6) mm dlouhé a 0,5–1 mm široké; palisty jsou přeměněny v trny, některé jsou zahnuté, do 0,5 cm dlouhé, jiné jsou přímé, tenké, až 10 cm dlouhé. Květy tvoří kulovité strbouly na stopkách 0,4–2,4 cm dlouhých; kalich je 1–2 mm dlouhý; koruna je 1,5–2,5 mm dlouhá, bělavá. Plody jsou většinou nepukavé nebo se otvírají velmi pomalu (mají tedy nejčastěji charakter struků), obvykle spirálovitě zatočené, méně často přímé, mezi semeny zaškrcované, 3–6 mm široké, lysé nebo až plstnatě chlupaté.

Záměny: Akácie v Africe a v oblasti Arabského poloostrova patří ke komplikovaným skupinám; pro jejich úspěšné určování je zapotřebí znát barvu květů i tvar a charakter plodů. Nejlepším znakem tohoto druhu jsou bělavé květy ve strboulech, a především spirálovitě zkroucené plody.

Využití: Velmi pevné dřevo se hodí k výrobě nábytku, železničních pražců apod. Z dřeva tohoto stromu byla snad vyrobena i schrána na archu úmluvy. Klejopryskyřici lze využívat jako tzv. arabskou gumu pro potravinářské účely i jako vodou rozpustné lepidlo nebo pojidlo pro malířské barvy.

Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Fotografováno ve dnech 24. a 30. 9. 2015 (Omán: gov. Dhofar, Hasik, gov. Ash Sharquiyah, Fins).