Syn.: Acer californicum var. texanum Pax, Acer fauriei H. Lév. et Vaniot, Acer fraxinifolium Nutt., Acer fraxinifolium Raf., Acer lobatum Raf., Acer nuttallii (Nieuwl.) Lyon, Acer trifoliatum Raf., Acer violaceum (Booth ex G. Kirchn.) Simonk., Negundo aceroides var. violaceum G. Kirchn., Negundo aceroides subsp. violaceus (Booth ex G. Kirchn.) W. A. Weber, Negundo fraxinifolium var. crispum Loudon, Negundo fraxinifolium var. violaceum Booth ex Loudon, Negundo negundo (L.) H. Karst. nom. inval., Negundo texanum (Pax) Rydb., Rulac negundo (L.) Hitchc.
Česká jména: pájavec jasanolistý (Presl 1846), javor jasanolistý (Kubát 2002)
Slovenská jména: javorovec jaseňolistý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Sapindaceae Juss. – mýdelníkovité

Acer negundo

Rozšíření: Pochází ze Severní Ameriky – oblast od severní Kanady až po Floridu, od západu na východ na celém kontinentu. Druhotně se vyskytuje i v Jižní Americe (střední Argentina – Buenos Aires, La Pampa). V našich zemích byl pěstován už v roce 1776 v botanické zahradě na Smíchově, rostl v roce 1808 také v Hluboši, v roce 1835 byl vysazen i v Královské oboře v Praze. V současnosti u nás běžně pěstovaný strom.

Ekologie: Ve své domovině roste v listnatých lesích, často v lužních lesích a pobřežních porostech, společně s jasanem Fraxinus pennsylvanica, topoly Populus angustifolia, P. tremuloides, dubem Quercus macrocarpa i vrbami. Kvete před rašením listů, v březnu a dubnu.

Popis: Strom, který dorůstá do výšky 10–20(–25) m. Borka je podélně brázditá, koruna řídká, letorosty zelené, šedomodře ojíněné. Listy jsou lichozpeřené, 1–3jařmé, lístky vejčité až kopinaté, hr, ubě pilovité. Květy jsou jednopohlavné, žlutozelené či narůžovělé, samčí ve svazečcích, samičí v hroznech. Plodem je nažka.

Využití: Tento druh se pěstuje v několika kultivarech v parcích, stromořadích či ve velkých zahradách. Dále se využívá jako větrolam nebo jako silniční zeleň. Velice často zplaňuje do svého okolí – jak ve městě, tak i mimo město. Druh je nenáročný jak na půdu, tak i na stanoviště. Je to krátkověká, ale rychle rostoucí dřevina.

Acer negundoAcer negundo
Acer negundoAcer negundo

Fotografováno v dubnu a srpnu 2006 (Praha-Strahov).