Syn.: Achillea rosea Desf. ex Poiret, Achillea millefolium var. rubra Sadler, Achillea millefolium var. crustata Rochel, Achillea scabra Host., Achillea crustata (Rochel) Rchb., Achillea millefolium var. asplenifolia (Vent.) Čelak., Achillea asplenifolia var. scabra (Host) Beck, Achillea millefolium var. asplenifolia (Vent.) J. Weis
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea aspleniifolia

Achillea aspleniifolia

Rozšíření: Celkové rozšíření tohoto panonského subendemita sahá od jižní Moravy přes Rakousko (Dolní Rakousy a Burgenland), jižní Slovensko, Maďarsko, Rumunsko (Sedmihradsko), Chorvatsko (Slavonie) a Srbsko (Vojvodina) možná až po Slovinsko. U nás roste vzácně, a to jen v okolí Čejče, Vracova, u Bzence, Hlohovce, Úval u Valtic a na sever po Dražovice u Vyškova. Izolované lokality byly zaznamenány také u Šatova a Jevišovky.
Ekologie: Roste na vlhkých, slatinných nebo slabě zasolených loukách, periodicky zamokřených pastvinách, v příkopech, na subhalofilních trávnících, na okrajích rákosin a porostů vysokých ostřic, a to od nížin do pahorkatin.
Popis: Většinou nevětvené, 30–90 cm vysoké rostliny často se zprohýbanou lodyhou bývají světle zelené a řídce chlupaté až téměř lysé. Listy mají v čerstvém stavu pichlavé, vřetena listových úkrojků a koncové úkrojky vždy nápadně široké. Žláznatě tečkované horní lodyžní listy (1,2–6 × 0,2–1,9 cm) jsou často nápadně obloukovitě zpět zahnuté a jejich vřeteno obvykle široce křídlaté a nezubaté. Málo členěné dolní lodyžní listy (5–14 × 0,4–1,8 cm) jsou většinou nápadně řapíkaté. Pod mikroskopem lze spatřit bílou kolenchymatickou lištu na okraji čepele listů. Kvete od května do září květenstvím často sytě růžovým, někdy ale i světleji růžovým až bílým. Zelené zákrovní listeny lem buď nemají vůbec nebo jsou světle hnědě až hnědě lemované, lysé nebo jen řídce chlupaté.
Záměny: Diploidní A. aspleniifolia si je velmi podobný s dalšími taxony z okruhu A. millefolium agg., zejména s tetraploidním druhem A. pratensis, odlišujícím se hlavně hustším oděním a jemněji členěnými listy s úkrojky 1. řádu oproti rovině listu přetočenými, kratším řapíkem a menším podílem růžově kvetoucích jedinců v populacích. Zcela jednoznačným vodítkem je ale jen stanovení chromozomového počtu. Mimo ČR může být také snadno zaměněn s rovněž diploidním perialpským druhem A. roseoalba.
Ohrožení a ochrana: Řebříček sleziníkolistý je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1b), stejně tak na Slovensku (CR). Většina nalezišť zanikla zejména odvodněním a rozoráním zamokřených slaných půd.
Achillea aspleniifoliaAchillea aspleniifolia
Fotografováno dne 10. 10. 2006 (Maďarsko, NP Kiskunság).