Syn.: Achillea alexandri-borzae Prodan, Achillea borzana Prodan, Achilea stojanoffii Prodan, Achilea vandasii Velen.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea clypeolata
Rozšíření: Balkánský druh, vyskytuje se v Srbsku, Kosovu, Albánii, Makedonii, Řecku a Bulharsku a zasahuje i do jihovýchodního Rumunska a evropské části Turecka.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou výslunné a vysýchavé kamenité nebo hlinité svahy se stepní vegetací, preferuje neutrální až lehce zásadité půdy na vápencovém nebo sprašovém podkladu.
Achillea clypeolata
Popis: Dosti statná, vytrvalá, hustě krátce šedobíle plstnatá trsnatá bylina; lodyhy jsou přímé, nevětvené, až 60 cm vysoké. Přízemní listy tvoří růžici, jsou řapíkaté, obvykle 2krát peřenosečné, 8–20 cm dlouhé a 2–3(–4,5) cm široké, úkrojky jsou vejčité až kopinaté, pilovité až opětovně peřenosečné, s ostrými okrajovými zuby; lodyžní listy jsou oddálené, přisedlé, postupně se zmenšují. Početné drobné úbory tvoří hustý chocholík o průměru 4–5(–7) cm; stopky úborů jsou asi 2 mm dlouhé, plstnaté; zákrov je polokulovitý, 2–4 mm dlouhý a o průměru asi 3 mm, zákrovní listeny jsou vejčité až kopinaté, asi 1,5 mm dlouhé, na okraji s blanitým, nepravidelně zoubkovaným lemem; samičí jazykovité květy mají krátkou, jen asi 1 mm dlouhou, sytě žlutou ligulu, trubkovité květy jsou oboupohlavné, rovněž sytě žluté. Plody jsou stlačené nažky, chmýr chybí.
Využití: Velmi ozdobná trvalka pro suchá a teplá stanoviště, občas se pěstuje.
Achillea clypeolata
Achillea clypeolata
Achillea clypeolata
Achillea clypeolata
Fotografováno dne 10. 6. 2015 (Srbsko, Jelašnica, Jelašnička klisura).