Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea millefolium
Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, roste po téměř celém kontinentu, zasahuje do Turecka a na sever Asie. Rozšíření však není dostatečně známo, je však zřejmé, že na Dálném východě a v Severní Americe je nahrazen jinými příbuznými taxony. V ČR roste hojně s výjimkou nejteplejších a nejsušších území, velmi mezerovitý výskyt byl zaznamenán zejména na jižní Moravě. Na Slovensku hojně po celém území s výjimkou teplých nížin a pahorkatin. V rámci druhu se vymezuje několik poddruhů, z nichž se u nás vyskytuje Achillea millefolium subsp. sudetica, odlišující se intenzivnějším oděním, poněkud většími úbory, jejichž zákrovní listeny jsou obvykle tmavěji lemovány; kvete často sytě růžově.
Ekologie: Provází mezofilní až vlhké louky a pastviny, paseky, lesní lemy, místy vstupuje i do stanovišť podmíněných lidskými aktivitami, např. na okraje silnic a ruderalizovaná místa.
Achillea millefolium
Popis: Vytrvalá, řídce trsnatá bylina s plazivým oddenkem, vysoká 20–90(–100) cm; lodyha i listy jsou v mládí chlupaté, později olysávají; lodyha je jednoduchá nebo v horní části větvená. Listy jsou v obrysu úzce obkopinaté, 3krát peřenosečné, jejich vřeteno je většinou celokrajné, úkrojky jsou víceméně rozložené do roviny, koncové úkrojky jsou kopinaté až podlouhlé, zašpičatělé, s chrupavčitou špičkou; přízemní listy jsou řapíkaté, 18–44 cm dlouhé a (0,7–)0,9–3,3(–4) cm široké, lodyžní ouškatou bází přisedlé, střední (3–)4–14(–19,5) cm dlouhé a (0,4–)0,6–2,1(–2,3) cm široké. Úbory tvoří chocholičnatou latu (2,2–)2,5–10,5(–11,5) cm širokou; zákrov je úzce vejcovitý až vejcovitý, za květu (3,3–)3,5–4,5(–4,7) mm dlouhý, zákrovní listeny jsou vejčité, žlutozelené, většinou s hnědým blanitým lemem, často vlnaté, posléze olysalé; jazykovité květy samičí, s 1,3–2,4(–2,6) mm dlouhou, bílou nebo narůžovělou, zřídka sytě růžovou ligulou, která je obvykle delší než korunní trubka, trubkovité květy oboupohlavné. Nažky jsou klínovité, 1,5–2,1(–2,2) mm dlouhé, šedohnědé.
Využití: Tradiční léčivá rostlina, využívá se díky obsahu silic, glykosidických hořčin, tříslovin a flavonoidů. V okrasných výsadbách se pěstují kultivary s květy v různých odstínech růžové a červené.
Poznámka: Okruh řebříčku obecného patří k velmi komplikovaným skupinám rostlin. Zahrnuje větší počet velmi podobných druhů, jejichž proměnlivost je hlavním problémem při určování. Bylo prokázáno, že ve střední Evropě tento tvoří polyploidní řadu, jejíž členové se kromě drobných morfologických odchylek liší rovněž ekologickými nároky a rozšířením. Mezi diploidní typy (2n = 18) patří ř. štětinolistý (Achillea setacea) a ř. sleziníkolistý (Achillea aspleniifolia), tetraploidi (2n = 36) jsou ř. chlumní (Achillea collina), ř. luční (Achillea pratensis) a ř. vratičolistý (Achillea styriaca), hexaploidní (2n = 54) ř. obecný a oktoploidní ř. panonský (Achillea pannonica). Při jejich určování je třeba vzít v potaz morfologickou plasticitu a znaky posuzovat na více rostlinách; v krajních případech pomůže teprve zjištění počtu chromosomů.
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Fotografováno dne 3. 6. a 18. 7. 2017 (Šumava, Zhůří a Svojše).