Syn.: Achillea kitaibeliana Soó, Achillea pectinata Willd. non Lam., nom. illeg.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Achillea ochroleuca
Rozšírenie: Taxón s ponticko-panónskym areálom siahajúcim od východnej časti strednej Európy po Rumunsko a južnú Ukrajinu.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku bolo známych niekoľko lokalít v Podunajskej nížine a dve lokality v povodí rieky Ipeľ. Údaje z Východoslovenskej nížiny sú neisté. V súčasnosti sa istotou vyskytuje v jednej väčšej a v niekoľkých mikropopuláciách v obci Chotín. Lokalitu v Belianskych kopcoch neďaleko Štúrova sa v ostatnom čase nedarí potvrdiť.
Ekológia: Druh sa vyskytuje najmä na pieskoch s vyšším podielom vápnika v najteplejších oblastiach nížin. Nachádzame ho aj na človekom silne pozmenených miestach, opusteniskách, pozdĺž ciest alebo na cintorínoch. Okrem pieskov sa vyskytuje aj v xerotermných porastoch kamenitých stepí. Kvitne od júna do júla.
Achillea ochroleuca
Opis: Trváca, sivo plstnatá rastlina vysoká 20–40 cm. Podzemok plazivý s niekoľkými krátkymi listnatými výhonkami. Kvitnúce byle priame, nerozkonárené. Listy v obryse kopijovité až čiarkovité, páperisté, žliazkato bodkované, hrebeňovito perovito strihané s čiarkovitými segmentami. Súkvetie je mnohoúborový chocholík, stopky úborov dlhé 2 mm, úbory v priemere 3–4 mm, zákrov v priemere 2 mm, listene 1,5 mm s blanitou obrubou, bledožlté jazykovité kvety dlhé 1,5 mm.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku v súčasnosti mimoriadne vzácny a ohrozený druh, s istotou sa vyskytujúci iba na jedinej lokalite v niekoľkých mikropopuláciách. Najpočetnejší a plošne najväčší výskyt má zabezpečenú územnú ochranu. Prežitie druhu ohrozuje sekundárna sukcesia, sú nevyhnutné manažmentové zásahy. Rebríček hrebenitý je na Slovensku zaradený medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy. Tiež je zaradený do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR. Chránený druh i v Maďarsku.
Poznámka: Veľmi vzácny druh slovenskej flóry vyskytujúci sa na severnej hranici areálu.
Achillea ochroleucaAchillea ochroleuca
Achillea ochroleuca
Foto: 3. 6. 2009 (Slovensko, Podunajská rovina).