Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea phrygia
Rozšíření: Turecký endemit, vyskytuje se na plošinách centrální Anatolie.
Ekologie: Stepní trávníky a okraje dubových křovin, zejména na vápencovém odkladu, v nadmořských výškách 700–1500 m.
Achillea phrygia
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 10–40 cm, s přímými, tupě hranatými, vlnatě chlupatými lodyhami. Listy jsou střídavé, peřenodílné, v obrysu čárkovité, 1,5–4(–6) cm dlouhé a 2–5 mm široké, s hustě střechovitě uspořádanými, 1–1,5 mm dlouhými úkrojky; úkrojky jsou vejčité až podlouhlé, trojlaločné, na okraji zoubkaté. Květenství je 2–8 cm široký chocholík složený z 8–40 úborů; zákrov je protáhle vejcovitý, 5,5–6 mm dlouhý a 3–4(–5) mm široký; zákrovní listeny jsou vejčité až kopinaté, hustě vlnaté, se zelenavou střední žilkou a širokým průsvitným okrajem; květy jsou zlatožluté, jazykovité květy jsou v každém úboru 2–4, jsou 2–3 mm dlouhé; trubkovitých květů je 10–25. Plody jsou drobné, lysé, stlačené, nekřídlaté nažky; chmýr chybí.
Achillea phrygiaAchillea phrygia
Achillea phrygia
Achillea phrygia
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 17. 5. 2011 (Turecko, Anatolie: Akbaş).