Syn.: Chamaemelum ptarmica (L.) E. H. L. Krause, Chrysanthemum ptarmicifolium Puschk. ex Willd., Ptarmica vulgaris DC.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea ptarmica
Rozšíření: Areál rozšíření zahrnuje skoro celou západní, střední a severní Evropu. K jihu zasahuje do severní Itálie, Slovinska, Srbska a Rumunska. U nás roste především v mezofytiku po celém území státu. V termofytiku je jeho výskyt roztroušený až vzácný. Neroste v nejsušších a nejteplejších oblastech.
Ekologie: Bertrám roste především na vlhkých nebo mokrých stanovištích – mokré louky, prameniště, břehy vodních toků a rybníků. Snadno také zplaňuje v okolí lidských sídel. Kvete od července do konce září.
Popis: Vytrvalá bylina s dlouhým plazivým oddenkem. Lodyha dorůstá do výšky 20–100 cm. Listy přisedlé, čepel celistvá, někdy peřenolaločná, úzce až čárkovitě kopinatá nebo podlouhlá, špičatá, pilovitá. Květní úbory mají 12–17 mm v průměru a tvoří chocholičnatou latu. Jazykovité i trubkovité květy bělavé. Plodem je nažka.
Poznámka: Občas se také pěstuje jako okrasná rostlina, je vyšlechtěno několik kultivarů.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je řebříček bertrám zařazen k potenciálně zranitelným druhům (NT).
Achillea ptarmica Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Fotografováno dne 5. 7. 2006 (Babinské louky).