Syn.: Achillea distans subsp. styriaca Saukel et Länger
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Achillea styriaca
Rozšíření: Druh s velmi malým, ostrůvkovitým areálem. Dosud je znám jen z ČR a Rakouska (Solnohradsko a Štýrsko). V ČR leží většina lokalit v průlomových údolích v Čechách – na sever zasahuje po Ústí nad Labem, v jižních Čechách leží ještě několik lokalit na Vltavě jižně od Českých Budějovic; také roste podle některých přítoků Vltavy, např. na dolní Sázavě, Otavě a Lužnici. Na Moravě byl zjištěn jen na několika lokalitách v údolí Dyje v Národním parku Podyjí. Jen výjimečně roste mimo říční údolí, např. v Českém středohoří na Lovoši a Milešovce. Na Slovensku se nevyskytuje.
Ekologie: Typicky roste na otevřených nevápenných skalách a ve světlých lesích na prudkých svazích s vystupujícími skalkami, zejména v teplomilných doubravách a reliktních borech.
Achillea styriaca
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, dorůstá výšky 30–70(–100) cm; lodyha i listy jsou v mládí vlnaté, později řídce chlupaté až olysalé; lodyha je mělce rýhovaná, jednoduchá nebo v horní části větvená, někdy dole červeně naběhlá. Listy jsou v obrysu podlouhlé, 2–3krát peřenosečné, jejich vřeteno je alespoň v horní polovině široké a zubaté, úkrojky jsou vůči vřetenu obvykle ploše rozložené, úkrojky 1. řádu poněkud oddálené, koncové úkrojky jsou vejčité až kopinaté, zašpičatělé, s chrupavčitou špičkou; přízemní a dolní lodyžní listy jsou řapíkaté, 12–25(–32) cm dlouhé a 1,6–4,3 cm široké, střední lodyžní listy přisedlé, (4–)5–15(–21) cm dlouhé a 0,9–3,5 cm široké. Úbory tvoří chocholičnatou latu 2–6,5(–8) cm širokou; zákrov je vejcovitý až válcovitý, za květu (3,5–)3,7–4,3 mm dlouhý, zákrovní listeny jsou vejčité až kopinaté, zelenavé, obvykle světle hnědě blanitě lemované, řídce chlupaté, posléze olysalé; jazykovité květy samičí, s bílou, 1,2–2,1(–2,5) mm dlouhou ligulou, víceméně stejně dlouhou jako jejich korunní trubka, trubkovité květy oboupohlavné. Nažky jsou klínovité, 1,8–2,3 mm dlouhé, šedohnědé.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (2012) jej řadí k ohroženým druhům (C3).
Poznámka: Tetraplodní řebříček (2n = 36), v minulosti byl v české botanické literatuře nejčastěji uváděn pod jménem Achillea tanacetifolia. Toto jméno je zatíženo nomenklatorickým problémem, a není tedy použitelné; navíc se vztahuje k rostlinám ze severní Itálie, které se poněkud morfologicky liší a navíc jsou hexaploidní. Analogické hexaploidní rostliny rostou ve slovenských Karpatech a lze pro ně použít jméno Achillea distans. Od ostatních našich řebříčků z okruhu Achillea millefolium, které rostou na teplých skalnatých stanovištích (jsou to zejména Achillea collina a Achillea pannonica), se liší řidším oděním a velkými, plochými listy s širokým a zubatým vřetenem.
Achillea styriacaAchillea styriaca
Achillea styriaca
Achillea styriaca
Achillea styriaca
Achillea styriaca

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 7. 2017 (Boršov nad Vltavou).