Syn.: Aconitum jacquini Rchb., Delphinium anthora (L.) Baill.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Aconitum anthora

Rozšíření: Eurasijský druh, který je ostrůvkovitě rozšířen od severního Španělska přes střední a východní Evropu až po východní Sibiř. V tomto velkém areálu se rozlišuje řada poddruhů, variet i forem. U nás se vyskytuje jen na jihozápadní Moravě, na Slovensku roste především v oblasti Karpat.

Ekologie: Roste na výslunných stráních, většinou kamenitých, v lesních lemech a křovinách, častěji na vápenci, v pásmu od pahorkatin až do hor. Kvete od srpna do září.

Popis: Vytrvalá bylina, 25–100 cm vysoká, lodyha přímá, přízemní listy řapíkaté, za květu odumřelé, čepel v obrysu okrouhlá, dlanitě 5–7sečná, lodyžní listy krátce řapíkaté až přisedlé, květenstvím je hrozen, květy bledě žluté, přilba polokulovitá. Plodem je měchýřek. Druh je poměrně dosti variabilní.

Ohrožení a ochrana: Oměj jedhoj je zařazen mezi ohrožené rostliny naší květeny (C3), zákon jej chrání v kategorii silně ohrožených (§2). Na Slovensku patří k druhům potencionálně zranitelným (NT), také zde je chráněn zákonem, stejně tak v Srbsku.

Poznámka: V minulosti se tato jedovatá rostlina používala ve farmacii, stále se občas pěstuje v zahradách jako okrasná trvalka.

Aconitum anthora
Aconitum anthoraAconitum anthora
Aconitum anthoraAconitum anthora
Aconitum anthora
Aconitum anthora

Fotografovali Ladislav Hoskovec, dne 20. 8. 2004 (Slovensko, Burda), a Alena Vydrová, dne 16. 9. 2010 (Francie, Alpes Maritimes, Saint-Étienne-de-Tinée, Le Pra).