Syn.: Aconitum koelleanum Rchb. var. firmum Rchb., Aconitum napellus auct., Aconitum tatrae Borb., Aconitum tauricum auct. non Wulf., Aconitum palmatifidum Rchb.
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité

Aconitum firmum subsp. firmum

Rozšírenie: Karpatský endemit vyskytujúci sa od Západných Karpát, východnú hranicu dosahuje v rumunských Východných a Apusenských Karpatoch.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku od Babej hory na západe, v západnej časti Nízkych Tatier a v Pieninách. Najväčšie rozšírenie má v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách, tu hojne. Prilbica tuhá pravá je udávaná aj z Poľany.

Ekológia: Vlhké zarastené sutiny, prameniská, brehy horských bystrín a potokov, vysokobylinné nivy od horského po alpínsky stupeň, optimum výskytu je v subalpínskom stupni. Druh je na podklad indiferentný. Kvitne v júli až auguste (septembri).

Aconitum firmum subsp. firmum

Opis: Trváca, 50–150 cm vysoká rastlina. Byľ tuhá, priama, v hornej časti vetvená. Byľové listy na rube lesklé, v obryse mnohouholníkovité, odnožene zárezovité, s 5–7 úkrojkami. Súkvetie široký, mnohokvetý strapec, niekedy rozvetvený, kvety 20–35 mm veľké, kvetné stopky páperisté, okvetie modré, zvonku chĺpkaté, prilba vždy uzatvorená, dopredu prehnutá. Plod je mechúrik.

Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje, nie je to druh príliš ohrozený ľudskými aktivitami. Bodové ohrozenie mikropopulácií môže predstavovať vysokohorská turistika a s ňou spojená erózia a zošľap. Nižšie položené lokality môže ohrozovať úprava brehov vodných tokov a ťažba dreva. Na Slovensku je prilbica tuhá pravá zákonom chránený druh, ktorý je v Červenom zozname SR zaradený do kategórie málo dotčených druhov (LC).

Poznámka: Jedna z dominánt horských vysokobylinných nív, v čase kvitnutia mimoriadne nápadná rastlina rastúca často v početných populáciách.

Aconitum firmum subsp. firmumAconitum firmum subsp. firmum

Foto: 25. 8. 2004 a 28. 7. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry).