Syn.: Aconitum altissimum Mill., Aconitum artophonum Rchb., Aconitum luparia Rchb., Delphinium lycoctonum Baill.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Aconitum lycoctonum

Rozšíření: Jižní část střední Evropy, u nás roztroušeně po celém území (kromě severních Čech, kde probíhá severní hranice areálu tohoto druhu).

Ekologie: Roste na vlhkých, zvláště vápenatých stanovištích, v okolí potoků, v podhorských lesích i horských vysokostébelných nivách. Kvete od června do července.

Popis: Vytrvalá a statná bylina, 50–120 cm vysoká, s větvenou lodyhou, řapíkatými, dlanitě dělenými listy a žlutými květy v řídkém hroznu, jejichž přilba je válcovitá, asi třikrát vyšší než široká. Plody jsou měchýřky.
Podle žláznatých chlupů na květenství a semenících se rozeznávají dva poddruhy, běžnější je námi zde zobrazený oměj vlčí mor pravý, mnohem vzácnější je oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia).

Ohrožení a ochrana: Oměj vlčí mor je z hlediska ohrožení hodnocen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4a), podle zákona o ochraně patří k ohroženým druhům (§3).

Poznámka: Oměj vlčí mor je velice jedovatou bylinou, vždyť už i samotné jméno odkazuje na užití této rostliny v travičství – údajně se jed tohoto druhu používal k likvidaci lišek a vlků.

Aconitum lycoctonum lycoctonumAconitum lycoctonum lycoctonum
Aconitum lycoctonum lycoctonumAconitum lycoctonum lycoctonum

Fotografováno od 29. 6 do 1. 8. 2003 (Česko, Brněnsko a Hrubý Jeseník, Velká kotlina).