Syn.: Aconitum napellus subsp. firmum var. carpaticum Maloch
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Aconitum firmum moravicum

Aconitum firmum moravicum

Rozšíření: Oměj tuhý je endemitem Karpat – rozšířen od Moravsko-slezských Beskyd až po rumunské Karpaty. Uvedená subsp. moravica se vyskytuje jen na severovýchodní Moravě, severozápadním Slovensku (zhruba po Západní Tatry) a v přilehlé části Polska. U nás tedy jen v Moravsko-slezských Beskydech.
Ekologie: Roste na horských prameništích a ve světlinách smíšených i jehličnatých lesů (smrčiny), podél horských potoků, většinou na půdách kyselých, v pásmu hor.
Popis: Vytrvalá bylina, 40–150 cm vysoká, lodyha přímá, tuhá, dole lysá, nahoře chlupatá (tím se odlišuje od nominátního poddruhu), větvená, listy řapíkaté, obvykle dlanitosečné, oboustranně lysé, květenstvím je mnohokvětý hrozen, často ještě rozdělený do několika postranních hroznů, květní stopky pýřité, květy 2–3,5 cm dlouhé, vně chlupaté, tmavě modré, přilba uzavřená, klenutá, dopředu prohnutá, kvete od července do srpna. Plodem jsou lysé měchýřky (2–3). Jedovatá rostlina.
Ohrožení a ochrana: Oměj tuhý moravský je řazen k silně ohroženým taxonům naší květeny (C2b), zákon jej chrání ve stejné kategorii (§2), na Slovensku je tento poddruh hodnocen jako málo dotčený (LC), ale také zde je zákonem chráněný, v sousedním Polsku je zařazen ke druhům ohroženým (VU). Zároveň je druhem chráněným směrnicí o stanovištích 92/43/EHS.
Aconitum firmum moravicumAconitum firmum moravicum
Aconitum firmum moravicum
Fotografováno ve dnech 19. 8. 2004 (Zdeněk Podešva: Moravsko-slezské Beskydy, masiv Smrku, Hubertka) a 15. 7. 2008 (Ladislav Hoskovec: Moravsko-slezské Beskydy, masiv Smrku, u silnice z Ostravice na Staré Hamry).