Syn.: Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer, Aconitum vulgare DC.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Aconitum napellus subsp. vulgare

Rozšíření: Areál tohoto poddruhu zahrnuje nejspíše Pyreneje a Kantaberské pohoří na severu Španělska; vztah k podobným typům z dalších pohoří jižní Evropy je nejasný.

Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké světliny v horských lesích a vysokobylinné nivy nad horní lesní hranicí, preferuje půdy s větším množstvím živin, zejména dusíku. Lokality leží v nadmořské výšce 600–2700 m.

Aconitum napellus subsp. vulgare

Popis: Vytrvalá bylina s řepovitými kořeny; lodyhy jsou přímé, až 2 m vysoké. Listy jsou střídavé, dlanitosečné; čepel je dělená do 3/4–5/7, úkrojky posledního řádu jsou čárkovité, jen (1–)2–3(–4) mm široké, na vrcholu obvykle zašpičatělé. Květenství je hroznovité, jednoduché nebo řidčeji s krátkými postranními větvemi, vřeteno nese převážně krátké kadeřavé chlupy, vzácně i vtroušené žlázky; květy jsou souměrné, 1,5–2,5 cm dlouhé, sytě modré až modrofialové, přílba (horní okvětní lístek) je širší než dlouhá, postranní lístky jsou téměř okrouhlé; tyčinek je mnoho; plodolistů je 3–5. Měchýřky v souplodí jsou asi 1,5 cm dlouhé; semena jsou černá, s příčnými lištami.

Poznámka: Oměje z okruhu Aconitum napellus jsou velmi složitou skupinou, jejíž taxonomie není dosud uspokojivě vyřešena. V poslední době se objevila i „extremistická“ řešení, která klasifikují velmi drobné odchylky jako samostatné taxony; proti tomu stojí zevšeobecňující pojetí, která naopak sesypávají morfologicky i geograficky odlišné typy takříkajíc do jednoho pytle. Představené rostliny se od většiny alpských populací zřetelně liší velmi úzkými listovými úkrojky posledního řádu.

Aconitum napellus subsp. vulgareAconitum napellus subsp. vulgare
Aconitum napellus subsp. vulgare
Aconitum napellus subsp. vulgare
Aconitum napellus subsp. vulgareAconitum napellus subsp. vulgare

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 8. 2018 (Španělsko, NP Picos de Europa, Los Lagos).